top of page

Unikátny projekt Podnikateľskej univerzity už tretí rok v Pečivárňach Sereď

Sereď 11.2.2020. Unikátny vzdelávací systém Podnikateľská univerzita, v rámci dvojdňového študijného výjazdu už tretí krát nachádza svojho hostiteľa v produkčnom podniku I.D.C. Holding, a.s. - prevádzkarne Pečivárne Sereď, kde je rozhodujúca časť výroby digitalizovaná, robotizovaná a automatizovaná. Postupne nastupujú aplikácie umelej inteligencie v údržbe a v ďalších produkčných oblastiach. Osobitosťou realizovaného projektu je bezprostredná aktivácia sprístupňovania znalostí podnikateľom podnikateľmi, ktorí sami sú vo svojom podnikaní úspešní. Prvé kontúry projektu vznikali pred vyše 15 rokmi, na základe diskusií profesora Jána Košturiaka, profesora Milana Zeleného a profesora Štefana Kassaya.


Podnikateľská univerzita je prototypom moderného vzdelávania na Slovensku. Ako jediná ponúka štúdium, kde prednášajú skúsení podnikatelia, dnes už lídri, vrcholoví manažéri. Je to príklad neobyčajne príťažlivého vzdelávacieho systému založeného na základnom princípe podnikania bez akýchkoľvek centrálne zaväzujúcich regulatívov. To vytvára priestor pre rozvoj podnikov a podnikania aplikáciou inovácii vo vlastnom podniku alebo v strategických projektoch v procese realizácie. Naskytá sa tak možnosť prepájania rozvoja podnikov cez spoluprácu medzi podnikateľmi. Garantom štúdia je prof. Ján Košturiak, spoluzakladateľ spoločnosti IPA Slovakia, známy inovátor a osobnosť prezentovaná na titulných stranách svetových odborných časopisov. Táto výnimočnosť má svoj základ v tvorivej práci takmer troch desaťročí a realizácie podnikateľských a inovačných projektoch na Slovensku a v zahraničí.

Študenti Podnikateľskej univerzity počas prvého dňa v produkčnom podniku I.D.C. Holding, a.s. - prevádzkareň Pečivárne Sereď.


„Podnikateľ je človek, ktorý je schopný zobrať svoj osud do vlastných rúk. Na rozdiel od zamestnanca nestačí, aby sa staral iba o svoju vlastnú odbornosť, ale musí rozmýšľať a konať v systéme. Vytváranie hodnoty, zákazníci, produkty a služby, procesy a ich organizácia, spolupracovníci a zdroje – s týmto všetkým v hlave ráno vstáva a večer zaspáva. Znáša riziko za svoje chyby, rýchlo sa učí, musí sledovať trh, zákazníkov, konkurentov a zároveň riešiť fungovanie zložitého podnikového organizmu,“ prihovára sa prítomným profesor Ján Košturiak. Študentov privítal aj profesor Štefan Kassay, ktorý s profesorom Milanom Zeleným je jedným z aktivátorov myšlienky Podnikateľskej univerzity. V rovnakom duchu sa prihováral k prítomným podnikateľom aj Ing. Pavol Kovačič, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ I.D.C. Holding, a.s.

Študentov privítal osobne aj profesor Štefan Kassay, ktorý je jedným aktivátorov myšlienky Podnikateľskej univerzity spolu s profesorom Milanom Zeleným


Najcennejším prínosom Podnikateľskej univerzity je neustále rastúca komunita podnikateľov. Sú to ľudia s praktickými skúsenosťami z praxe. Medzi jednotlivými spoločnosťami, ktoré zastupujú,vznikajú nové interakcie, projekty, znalosti, priateľstvá. Aj vďaka tomu sa univerzita neustále rozvíja a kráča s dobou.

Vľavo Ing. Miroslav Buch, riaditeľ Divízie stratégie výroby vysvetľuje študentom Podnikateľskej univerzity výrobný proces tvorby materiálnych produktov na vysokom stupni automatizácie a digitalizácie procesov


Súčasťou prvého dňa Podnikateľskej univerzity okrem odbornej rozpravy bola aj exkurzia v produkčnom podniku I.D.C. Holding, a.s., prevádzkarni Pečivárne Sereď. Na exkurziu sa študenti vždy tešia, je vnímaná doslova všetkými zmyslami. Okrem najmodernejších potravinárskych výrobných liniek na výrobu trvanlivého pečiva študenti majú možnosť aj „privoňať ingredienciám“, ktoré na konci výrobnej linky sú zabalené do najznámejších obalov akými sú Horalky, Mila, Lina alebo Tatranky. Študentov – podnikateľov sprevádzal v roli odborného garanta ako spoluvlastník hostiteľskej korporácie profesor Štefan Kassay, ktorý zároveň pripravoval podklady pre audiovizuálne záznamy ako „konkrétne dokumenty doby“ Sprievodného slova sa ujal Ing. Miroslav Buch, dlhoročný divízny riaditeľ výroby, v súčasnosti riaditeľ Divízie stratégie výroby a odborný personál, ktorý odpovedal na otázky účastníkov exkurzie priamo vo výrobných priestoroch.

Interview priamo v produkčnom podniku. Profesor Štefan Kassay sa zaujímal nielen o pocity z exkurzie, ale aj o oblasti podnikania študentov.

Počas exkurzie sa študenti mohli vidieť v praxi ucelený výrobný systém spolu s automatickým baliacim skladom


Po exkurzii nastala slávnostnejšia chvíľa, keď prezident Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania odovzdal ocenenie Nadácie už roky spätej s produkčným podnikom I.D.C. Holding, a.s. dvom popredným osobnostiam.


Zlatú medailu Ing. Gabriele Smerigovej, manažérke komunikácie PR I.D.C. Holding, a.s. za výrazné prínosy v informačno-komunikačnej aktivite, za úspešný transfér znalostí o nových technológiách napomáhajúcich ich implementácii do produkčnej praxe a podiel na zvyšovaní kvalitatívnej úrovne podnikového média Naše noviny, rozvíjaní nových foriem práce v rámci stykov s verejnosťou, a šírení dobrého mena I.D.C. Holding, a.s. a jeho zamestnancov.


Zlatú medaliu Ing. arch. Patrikovi Paulovi, dizajnérovi za mimoriadne autorské materiálové a duševné artefakty na úrovni prekračujúcej najvyššie hodnotené diela v európskej dimenzii, osobitne za vytvorenie exkluzívneho grafického výrazu pentalógie, za dlhoročnú tvorivú spoluprácu a progresívne rozvíjanie invencie v oblasti zdokonaľovania grafiky obalových materiálov počas dvoch desaťročí spolupráce a v medzinárodnom kontexte za šírenie dobrého mena I.D.C. Holding, a.s., prvým 3D tlačeným eBikom Kinazo a prieniku slovenských produktov do sveta

Profesor Štefan Kassay a ocenená Ing. Gabriela Smerigová, manažérka komunikácie a PR I.D.C. Holding, a.s.

Profesor Štefan Kassay a ocenený Ing. arch. Patrik Paul, dizajnér, tvorca dizajn manuálu pentalógie Podnik a podnikanie a obalového dizajnu produktov I.D.C. Holding, a.s.

Podnikateľská univerzita bude pokračovať aj v druhý deň Podnikateľskej univerzity, kde sa očakávajú nové pohľady a prezentovaná reagencia študentov - podnikateľov na nové predpoklady a nové skúsenosti s postupným formovaním predpokladanej budúcnosti. Zrejme, vo vývoji a premenách spoločnosti zaváži aj pohľad výkonných podnikov, korporácií a inštitúcií a v neodkladnom čase aj vlastným pričinením.

 

Redakcia multimediálneho portálu www.kassay.eu pripravuje strihový dokument aktuálnych pocitov prekvapení a nastolovaných otázok v rozhovoroch s účastníkmi výjazdového dvojdňového informačno-konzultačno-študijného a realizačného kontaktu s vrcholovými manažérmi a prizvanými odborníkmi korporácie I.D.C. Holding, a.s.

bottom of page