top of page

S reportážnou kamerou na Dni otvorených dverí Katolíckej univerzity v Ružomberku

Ružomberok 4.2.2020. „Katolícka univerzita v Ružomberku je dynamicky sa vyvíjajúcou univerzitou s kvalitným univerzitným vzdelávaním, vedou a výskumom, ktorej absolventi sa uplatňujú v študovaných profesiách. Sme otvorení každej zmysluplnej spolupráci a spolupracujeme s mnohými slovenskými univerzitami doma, ako aj v zahraničí. Veríme, že ako geografický stred Slovenska sa pre ostatných partnerov staneme akousi „centrálnou“, spájajúcou a zjednocujúcou univerzitou,“ hovorí pán rektor Demko.

„Pri aktuálnom dvadsiatom výročí KU ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o jej vznik a neskorší rozvoj, či už ide o osobnosti, ktoré v sebe nosili sen o takejto škole, alebo politikov, ktorí neváhali svojím hlasom v parlamente v roku 2000 podporiť vznik jedinej katolíckej univerzity na Slovensku. Nemôžem však s vďakou obísť ani vás, ktorí ste v minulosti neváhali podporiť – morálne či materiálne – túto ustanovizeň. Ďakujem tiež rodinám, ktoré neváhali vyslať a ďalej dávajú študovať svoje deti študovať na Katolícku univerzitu do Ružomberka. Moja vďaka patrí v neposlednom rade aj pedagógom a zamestnancom, ktorí sa svojou prácou podieľajú na rozvoji našej alma mater,“ spomína na začiatky KU rektor Demko.

Reportážna kamera multimediálneho portálu www.kassay.eu svojim vnímateľom v krátkom strihovom dokumente priblíži atmosféru Dňa otvorených dverí na štyroch katedrách v Ružomberku.


Redakcia multimediálneho portálu sa ospravedlňuje za zníženú kvalitu zvuku niektorých reportážnych vstupov spôsobenú nepredvídanou technickou poruchou. Nahradzujeme ich aspoň niekoľkými fotografiami a stručnou písomnou interpretáciou ich obsahu.bottom of page