top of page

Deň otvorených dverí na Katolíckej univerzite v Ružomberku

Ružomberok 4.2.2020. Na Katolíckej univerzite v Ružomberku sa v utorok 4. februára 2020 od 10:00 hod. konal Deň otvorených dverí. Počas Dňa otvorených dverí si môžu budúci uchádzači o štúdium na tejto širokospektrálne zameranej vedeckej ustanovizni naživo pozrieť jednotlivé katedry, pozhovárať sa s profesorským zborom a načerpať jedinečnú atmosféru, ktorá ponúka Katolícka univerzita. Odkaz formovania mysle a srdca je čitateľný na každom kroku, na každej fakulte - pedagogickej, filozofickej, teologickej a aj fakulte zdravotníctva.

Prednášková sála sa postupne zapĺňa záujemcami o štúdium na Katolíckej univerzite v Ružomberku

Prítomných zaujali ukážky z terénnych kurzov na Katedre geografie, Katedra cudzích jazykov pripravila pre účastníkov Dňa otvorených dverí malú školu azbuky a ochutnávku ruských palaciniek, výstavu talianskych kníh a prezentáciu fragmentov z talianskych filmov. Katedra biológie prispela prezentáciou využitia prístrojov pri vedeckých prácach v biológii, grafickými a maliarskymi technikami i alternatívnou kresbou zaujala Katedra výtvarnej výchovy.

Profesor Štefan Kassay a rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.

Prezentácia Katolíckej univerzity počas dňa otvorených dverí 4.2.2020 v Ružomberku

Prezentácia Katolíckej univerzity počas dňa otvorených dverí 4.2.2020 v Ružomberku

Filozofická fakulta v prednáškach prítomných v rámci Katedry žurnalistiky ozrejmila ako fungujú médiá. Katedra Germanistiky uviedla Germanistik melange. Špeciálnu literárnu diskotéku ponúkla návštevníkom Katedra slovenského jazyka a literatúry. V ponuke nezaostávala ani Katedra filozofie s rôznymi logickými hádankami, ktoré prítomných pobavili. Do minulosti sa hostia mohli preniesť vďaka Katedre histórie, ktorá pripravila program s názvom život na stredovekom hrade. Our Students Tell All bola ukážka v rámci Dňa otvorených dverí na Katedre anglického jazyka a literatúry. Psychotour pre každého ponúkla Katedra psychológie. Vyhľadávaná a dnes už svojimi výsledkami známa Fakulta zdravotníctva pripravila bohatý program pozostávajúci z vyšetrenia chrbtice, vyšetrenia postavenia nôh, vedenia pôrodu na špeciálnom simulátore a predviedla aj svet zdravotníckych figurín.

Prezentácia Katolíckej univerzity počas dňa otvorených dverí 4.2.2020 v Ružomberku, doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., prodekanka pre zahraničné vzťahy a public relation


Pre mladších návštevníkov boli pripravené tvorivé dielne sústredené na výtvarné umenie v technických činnostiach a rôzne matematické hry. Univerzita súbežne s Dňom otvorených dverí pripravila aj workshopy na aktuálne témy, akými sú komunikácia s klientom s Alzheimerovým ochorením a metaforické karty v skupinovej sociálnej práci. Súčasťou bola aj prehliadka Univerzitnej knižnice, Poradenského centra, Univerzitného pastoračného centra a ubytovacích a stravovacích zariadení Katolíckej univerzity.


V závere Dňa otvorených dverí na Katolíckej univerzite v Ružomberku jeden z účastníkov bol vylosovaný a získal multimediálne zariadenie - tablet.


Redakcia multimediálneho portálu www.kassay.eu pripravuje do vysielania reportáž zo Dňa otvorených dverí na Katolíckej univierzite v Ružomberku spolu so zaujímavými rozhovormi.

bottom of page