top of page

Rektor René Bílik v relácii Hosť Štefana Kassaya

Pezinok 20.1.2020. Relácia multimediálneho portálu www.kassay.eu „Hosť Štefana Kassaya“ už piaty rok prináša vnímateľom otvorenú diskusiu na aktuálne témy s významnými osobnosťami najmä z oblasti vedy, vzdelávania a podnikania. Nový ročník otvoril v diskusii s profesorom Kassayom rektor Trnavskej univerzity, prof. PaedDr. René Bílik, CSc., ktorý trefne popísal nielen problémy v oblasti školstva, ale divákom priblížil svoj pohľad na problematiku a navrhol rad riešení na základe dlhoročných skúseností z praxe.

„Trnavská univerzita, ak by sme sa preniesli do histórie, je najstaršia slovenská univerzita, respektíve je univerzitou s najstaršími historickými koreňmi. Predchodkyňa terajšej Trnavskej univerzity vznikla už v roku 1635, v tom čase predstavovala kompletnú univerzitu, s obrovským stredoeurópskym dosahom. Neskôr bola jej činnosť zastavená a prenesená do Budína, tak korene Trnavskej univerzity v Budapešti dodnes sú viditeľné. Trnavská univerzita vznikla na princípoch, ktoré zadefinoval jej zakladateľ Peter Pázmaň. Princípy sme aktualizovali aj v roku 1992 keď bola univerzita v Trnave obnovená“, približuje históriu Trnavskej univerzity rektor Bílik.


Vnímatelia webového portálu sú vedomí, že profesor Kassay svojim hosťom dáva voľný priestor a neobmedzený časový limit v rámci diskusie. Nebolo tomu inak ani pri rektorovi Trnavskej univerzity, ktorý motivuje vnímateľa sa zamyslieť vo svojich odpovediach nad riešenou problematikou a diskutuje otvorene o problémoch v univerzitnom vzdelávaní na Slovensku. „S povrchnosťou, ľahostajnosťou a nie veľmi slušným správaním sme konfrontovaní dennodenne a preto sa aj usilujeme našich učiteľov, a to v mnohých prípadoch sú veľmi mladí ľudia, orientovať tak, aby boli dobrými odborníkmi a aby do svojich prednášok i seminárov vnášali aj etický rozmer“, vysvetľuje pridanú hodnotu univerzity v rámci spoločensko-vednej úrovne rektor Bílik.

Diskusia sa dotkla aj tak vážnej témy, akou sú princípy obhajovania najvyšších vedeckých hodností v prostredí slovenskej vedeckej obce. V úvahe rektor Bílik vysiela jasný signál absentujúcej zmeny parametrov zohľadnujúcich súčasný stav v školstve s výhľadom nasledujúcich rokov. Prostredie, súčasné postupy a v konečnom dôsledku aj vedemostná úroveň je dnes iná, ako v časoch, kedy používaný systém bol nastavený pre iný obsah a rozsah vedeckých činností. S nástupom automatizácie, digitalizácie a informatizácie sa menia aj vedecké postupy a potreba zveľadovania si vedomostí neustálym študovaním.


Rozhovor s rektorom Trnavskej univerzity, prof. PaedDr. René Bílikom, CSc. pripravujeme do vysielania v rámci relácie Hosť Štefana Kassaya.

 

prof. PaedDr. René Bílik, CSc., je profesorom slovenskej literatúry a rektorom Trnavskej univerzity v Trnave a samostatným vedeckým pracovníkom Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave. Venuje sa dejinám slovenskej literatúry po roku 1945, teórii literatúry a problematike interpretácie umeleckého textu. Je autorom vedeckých monografií Industrializovaná literatúra (1994), Ľubomír Feldek (2000), Duch na reťazi (2008), Historický žáner v slovenskej próze (2008), vysokoškolskej učebnice Interpretácia umeleckého textu (2009) a publicistickej knihy No a čo! (2001). Bol redaktorom časopisov Kultúrny život a OS, predsedom Obce spisovateľov Slovenska a členom Rady Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska.

bottom of page