top of page

O napredovaní a vzoroch v podnikaní

Bratislava 16.1.2020. Profesor Štefan Kassay dnes na neformálnom stretnutí s J.E. Rastislavom Káčerom a Ing. Róbertom Vassom z GLOBSECU sa zhováral o úspešných podnikateľských príbehoch zo Slovenska. Diskutujúci sa zhodli na tom, že najmä dnes je potrebné mať svoj podnikateľský vzor, ktorý mladých ľudí motivuje a poháňa vpred. V súčasnej zložitej dobe nielen z hľadiska podnikania je potrebné mať predsavzatia už pred započatím podnikania. Predovšetkým u začínajúcich podnikateľov absentuje myšlienka, že ak svoju prácu robia radi a venujú sa svojmu podniku, dosiahnu vytýčený cieľ - prosperujúci podnik pre spoločnosť.

Zľava: profesor Štefan Kassay, J.E. Rastislav Káčer a Ing. Róbert Vass pri neformálnej diskusii na pôde GLOBSECU


Rozhovor pokračoval v priateľskej atmosfére, kde profesor Štefan Kassay prítomným priblížil 26 dňovú ekonomicko-diplomatickú misiu vo Fínsku a Estónsku aj formou publikácie, ktorá bola vydaná v neverejnom formáte výstupnej správy.

Profesor Štefan Kassay diskutujúcim predstavil aj nové interaktívne vedecko-popularizačné médium významných autorov a vedeckých pracovníkov – Časopriestor // Spacetime, ktoré je prístupné online na webovom portáli www.kassaybooks.com/spacetime


Diskutujúci sa zhodli, že podnikať a dosiahnuť ciele je možné aj v dnešnom nestabilnom prostredí, a to napríklad aj vďaka štúdiu odbornej spisby, ktorá je overená praxou. Medzi overené spôsoby získavania aplikovateľných vedomostí z praxe je aj štúdium Spoločnej európskej produkčnej platformy podnikov, ktorá širokospektrálne a zároveň aj v zrozumiteľnej podobe pomáha začínajúcim podnikateľom.

bottom of page