top of page

Zlatá medaila Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania pre JUDr. Jána Bóryho

Pezinok 3.1.2020. Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania udelila Zlatú medailu mimoriadnemu a splnomocnenému veľvyslancovi Slovenskej republiky v Uzbekistane JUDr. Jánoví Bórymu. Pán veľvyslanec si prevzal diplom a medailu z rúk pána profesora Štefana Kassaya, prezidenta Nadácie za dlhoročnú propagáciu a šírenie dobrého mena v rámci ekonomickej diplomacie v krajinách pôsobenia, so zameraním sa na podporu vedy a vzdelávania, za iniciatívu a spoluprácu so slovenskými reprezentantmi a inštitúciami v konkrétnych projektoch rozvoja.

Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania od roku 2016 oceňuje významné osobnosti za zásadný prínos v podnikaní, za integráciu vedy a praxe, za úspechy vo zvyšovaní výkonnosti korporácii pri súčasnom skvalitňovaní kultúry práce a života pracovníkov podniku. Každý držiteľ ocenenia okrem medaily dostáva diplom. Udeľované medaily majú na líci portrét profesora Štefana Kassaya s nápismi upriamujúcimi pozornosť na životné motto, ktoré je zachytené slovami: Veda a prax / Science and practice. Na rube je motív otvorenej knihy symbolizujúcej odovzdávanie vedomostí doplnený textom: Nápady / Inventions, Zlepšovanie / Improvement, Inovácie / Inovation.

bottom of page