top of page

Ekonomická diplomacia v centrálnej Ázii

Pezinok 2.1.2020. Dlhoročná spolupráca Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania pokračuje aj v novom roku v šírení excelentných duševných a materiálnych produktov v spolupráci so zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v Uzbekistane. Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec JUDr. Ján Bóry na dnešnom stretnutí s profesorom Štefanom Kassayom potvrdil plán prezentácií na významných vysokých školách a inštitúciách v Taškente už začiatkom budúceho mesiaca. Projekt Spoločnej európskej produkčnej platformy šírený prostredníctvom odbornej spisby v anglickom, ale i ruskom jazyku po prvýkrát ponúkaný aj interaktívnym spôsobom má v ekonomicky neustále rozvíjajúcej sa krajine priniesť nový spôsob výučby založený na overenom systéme z praxe.

Profesor Štefan Kassay a mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Uzbekistane, JUDr. Ján Bóry


„Uzbekistan za posledné roky dokázal, že je lídrom centrálnej Ázie, a to nielen v zavádzaní progresívnych metód v podnikateľskom sektore, ale i vo výučbe na univerzitách. V priebehu troch rokov vďaka neustále sa zdokonaľujúcim procesom transformácie ekonomiky predbehol svojho rivala – Kazachstan. Už dnes je možné vidieť výsledky precíznej transformačnej politiky, kde lídrom centrálnej Ázie sa stáva krajina, ktorá má bohatú minulosť a jednoznačne predikovanú aj úspešnú budúcnosť,“ zdôrazňuje aktuálny stav krajiny veľvyslanec Bóry.


Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania v spolupráci s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom JUDr. Jánom Bórym darom poskytne univerzitám 50 zväzkov pentalógie Podnik a podnikanie v anglickom jazyku a sprístupní aj univerzitný modul v ruskom jazyku prostredníctvom webového portálu www.kassaybooks.com pre uzbecké školy, univerzity, ale i podniky, ktoré budú mať k dispozícii komplexné ekonomické dielo vychádzajúce z overenej praxe. „Som presvedčený o úspechu aplikácie moderného výučbového procesu. Mladí ľudia ocenia interaktívny prístup k informáciám prostredníctvom webového portálu, ktorý expanduje v bežnom živote aj prostredníctvom internetu vecí. Výučba online je vďaka neustále aktuálnym výstupom z praxe a flexibilným učebným osnovám spôsobom, ako aj v budúcnosti dokáže univerzitné prostredie pokryť potreby praxe a pripraviť študentov na podnikanie. Sami študenti si môžu upraviť učebné osnovy podľa svojho zacielenia a efektívne študovať oblasť, ktorá je pre ich budúce povolanie potrebná“, približuje benefity elektronického univerzitného modulu profesor Štefan Kassay.

bottom of page