top of page

Pokora, slušnosť a vytrvalosť

Rajecké Teplice 19.12.2019. „Život je taký rýchly a jeho obdobia také krátke a pritom poslanie pedagógov v dnešnej dobe také náročné. Vyžadujú si množstvo času a plné pracovné nasadenie. Obdivujem mojich kolegov, že svoju prácu robia naplno a odovzdávajú našim študentom tie najcennejšie. Životné skúsenosti, aby ich po ukončení štúdia mohli zúročiť. Je tu čas hlbšieho zamyslenia sa nad ľudskými hodnotami a spôsobom života", hovorí o neľahkom poslaní pedagógov rektor Katolíckej univerzity doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.

doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc., rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku.


Profesor Kassay v rámci relácie Hosť Štefana Kassaya viedol rozhovor na zaujímavé témy s rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku. Pán rektor odpovedal na otázky týkajúce sa bežného života, plánov do budúcnosti, ale aj blížiacich sa sviatkov, ktoré v nás prebúdzajú ľudské hodnoty v bežné dni roka tak prehliadané a zabudnuté. „Pokora, slušnosť a vytrvalosť dnes medzi ľuďmi chýbajú, pritom stačí tak málo. Vo väčšine pri slávnostnejších príležitostiach si človek uvedomuje hodnoty, ktoré počas roka v spoločnosti absentujú. Nastal čas, kedy sa aj vzhľadom na okolité dianie musíme viacej zaujímať o budúcnosť. Nemôžeme byť voči prírode a voči ostatným ľuďom ľahostajní. Z môjho pohľadu, hovorí rektor Demko, je prvoradé, aby sme viac využívali obnoviteľné zdroje energie a prispeli tak k zníženiu environmentálnej záťaže našej planéty. Vyrovnaná myseľ, pokora a vytrvalosť vedú k nekonzumnému spôsobu života. Slušnosť je zase dôležitá pri komunikácii. Verím, že moderný človek sa dokáže zamyslieť nad reálnymi problémami a ich riešiť v praxi s kladným výsledkom pre nás všetkých.“


Výroky pána rektora sú motivujúce práve v tieto dni, kedy popri vianočných daroch a prejavoch lásky k blížnemu sme svedkami akoby množiacich sa prekvapujúcich odhalení, súdnych sporov a nepokojov. Je tu čas hlbšieho zvažovania o spôsobe života a ľudských hodnotách. Rektor univerzity Jaroslav Demko, ďalej zdôrazňuje, že „narúšanie morálky a etiky správania sa nemôžu nechať poctivých a pracovitých ľudí ľahostajnými. Radosť a žičlivosť sú popierané neustále rastúcou nespokojnosťou, chamtivosťou a osočovaním. Mali by sme sa preto zamyslieť nad reálnosťou neustáleho ekonomického rastu, nad honbou za vecami, často klamlivými hodnotami, ktoré na nás útočia denne zo všetkých strán. Len pripravený človek dokáže rozumne selektovať, čo je pravda a čo lož, čo je správne v danom momente a ako sa zachovať v zložitých situáciách“.

Rozhovor s pánom rektorom doc. Ing. Jaroslavom Demkom, CSc. pripravujeme do vysielania v rámci relácie Hosť Štefana Kassaya a bude uverejnený v predvianočný víkend.

bottom of page