top of page

S profesorom Šuchom o vede, vzdelávaní a transformácií školstva

Pezinok 22.11.2019. „Od začiatku mojej vedeckej kariéry, ktorá je relatívne dosť dlhá vždy ma zaujímala veda. Išiel som do veľkých hĺbok vedy, ale zároveň ma vždy zaujímalo ako tá veda môže byť aj užitočná v praxi. Keď som pôsobil na Slovensku riešil som najmä environmentálne aplikácie začiatkom 90-tych rokov cez naše poznatky a to konkrétne dve environmentálne havárie, ktoré vznikli s útlmom baníctva. V Európskej komisii som viedol veľké vedecké centrum, ktorého cieľom bolo implementovanie aplikácii vedeckých poznatkov do praxe v prepojení na rozhodovanie krajín EÚ“, hovorí profesor Vladimír Šucha.

Profesor Štefan Kassay a profesor Vladimír Šucha počas rozhovoru v rámci príprav relácie „Hosť Štefana Kassaya“


Prof. RNDr. Vladimír Šucha, DrSc. sa podieľal na revolučnej transformácii Slovenskej akadémii vied v rokoch 1989-90 počas Nežnej revolúcie. Štyri roky bol členom slovenského tímu vyjednávacieho vstup Slovenskej republiky do Európskej únie. Neskôr zakladal štruktúry európskej spolupráce na Ministerstve školstva. Od roku 2006 pracoval ako riaditeľ pre vzdelávanie a kultúru v Európskej komisii. Je autorom prvej kultúrnej politiky EÚ, autorom programu Kreatívna Európa a spoluautorom programu Erasmus+. Vypracoval nový koncept interakcie medzi vedou a politikou, ktorý je široko akceptovaný medzinárodnou komunitou. Takmer 20 rokov pôsobil ako aktívny vedec, univerzitný učiteľ a ako hosťujúci vedec a profesor v 7 krajinách. V roku 2014 sa stal generálnym riaditeľom Spoločného výskumného centra Európskej komisie, kde mal na starosti viac ako 3 000 pracovníkov inštitúcie a rozpočet pol miliardy eur ročne. V roku 2016 úspešne zaviedol najvýznamnejšiu reformu Centra za posledných 30 rokov.

„Jednou z najdôležitejších vecí, ktorej verím je, že máme reprezentantov, ktorí sú zvolení, ale tí, aby sa správne vedeli rozhodnúť a obzvlášť v tejto dobe, keď všetky veci sú prepojené, sú oveľa komplikovanejšie ako boli kedykoľvek v minulost. Preto musíme využívať vedu na to, aby sme rozhodovania robili lepšie, aby sme boli dostatočne informovaní,“ prízvukuje potrebu vedy v každodennej praxi aj v riadení štátu profesor Šucha.


Vzdelávanie na Slovensku, ako aj veda a inovácie boli dlhé roky zanedbávané a pre doterajších politikov nedôležité. V dôsledku toho sme nepripravení na digitálnu revolúciu a sme veľmi zraniteľní. Máme maximálne päť rokov na to, aby sme urobili prelomové zmeny, inak stratíme pracovné miesta a prosperitu,” vyjadril sa k tému školstva na Slovensku profesor Vladimír Šucha.


Rozhovor s významným odborníkom v oblasti vedy a vzdelávania, profesorom Vladimírom Šuchom pripravujeme do vysielanie v relácii Hosť Štefana Kassaya.

bottom of page