top of page

Slávnostná inaugurácia rektora a troch dekanov Trnavskej univerzity v Trnave

Trnava 13.11.2019. Na slávnostnom zasadnutí Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave (TU) a akademických senátov fakúlt a vedeckých rád v aule Marianum sa dnes uskutočnila slávnostná inaugurácia rektora a troch dekanov Trnavskej univerzity v Trnave.

„Máme úctyhodnú historickú tradíciu, jadrom ktorej je humanistické a kresťanské podložie prvej Universitas Tyrnaviensis. Tento dejinný základ sa napokon naplno ukázal aj v roku 1992, keď Slovenská národná rada prijala zákon, ktorým vznikla súčasná Trnavská univerzita v Trnave. Vznikla ako humanitne a spoločenskovedne orientovaná inštitúcia, ako na Slovensku prvý nemarxisticky fundovaný kultúrno-vzdelávací projekt modernej vysokej školy. Toto všetko sa mohlo uskutočniť vďaka radikálnej politickej zmene v roku 1989,“ povedal vo svojom prejave v poradí šiesty rektor obnovenej Trnavskej univerzity prof. René Bílik.

„Spomínam túto akoby samozrejmosť nielen kvôli tridsiatemu výročiu Novembra 89, do rámca ktorého sme umiestnili aj dnešnú slávnosť. Spomínam to najmä preto, že Trnavská univerzita v Trnave po svojom obnovení, ako dieťa Novembra a len pár rokov po ňom, osvedčila svoje humanistické a demokratické jadro v priamom zápase o svoju existenciu s brutalitou vtedajšej politickej moci. A ak sa dnes, s odstupom času pýtame, o čo vtedy vlastne išlo, nuž práve o ten humanitný a spoločenskovedný základ,“ vyhlásil Bílik.

Na inaugurácii odovzdal Renému Bílikovi rektorské žezlo a zlatú reťaz univerzity jeho predchodca, emeritný rektor, právnik a diplomat Marek Šmíd. Nový rektor začal svoje prvé funkčné obdobie už 22. augusta a potrvá mu do 21. augusta 2023.


Slávnosť pokračovala vymenovaním kandidátov do funkcií prorektorov a odovzdaním insígnií, ktoré symbolizujú ich zviazanosť s Trnavskou univerzitou. Funkcie prevzali prorektorka pre vzdelávanie, akreditáciu a kvalitu Zuzana Nevolná, prorektor pre vedeckú, umeleckú a edičnú činnosť Vladimír Rábik, prorektor pre vonkajšie vzťahy Miloš Lichner a prorektor pre rozvoj a informačné systémy Marek Majdan.

Slávnostnému zhromaždeniu sa prihovoril aj disident, politik, bývalý predseda SNR, dlhoročný poslanec Národnej rady SR a doctor honoris causa Trnavskej univerzity v Trnave František Mikloško, prezident Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Kropil, župan Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič a viceprimátorka Trnavy Eva Nemčovská.

Na univerzite sa obmenilo aj vedenie troch z piatich trnavských fakúlt. Novými dekanmi sú Viera Peterková (pedagogická fakulta), Juraj Dolinský (teologická fakulta) a Andrea Olšovská (právnická fakulta).

Slávnosť umelecky spestrilo vystúpenie spevákov trnavských gymnázií Cantica Nova pod vedením Gabriela Kalapoša a husľový koncert v podaní Imricha Farkaša. Na záver si účastníci pripomenuli prvého rektora profesora Antona Hajduka položením venca pri jeho pamätníku.

bottom of page