top of page

Stretnutie profesora Štefana Kassaya s veľvyslankyňou Líviou Klausovou

Bratislava 6.11.2019. Profesor Štefan Kassay sa dnes stretol s veľvyslankyňou Líviou Klausovou v Bratislave. Témou bolo množstvo udalostí, ktoré sprevádzali Českú a Slovenskú spoločnosť v tomto zložitom období a vrátili sa v spomienkach aj na obdobie, kedy pani Klausová bola mimoriadnou a splnomocnenou veľvyslankyňou Českej republiky v Slovenskej republike.

Stretnutie malo súkromný charakter. Pani Klausovú potešil fotoalbum približujúci časy spred niekoľkých rokov. Nad fotografiami sa rozprúdila diskusia pripomínajúce významné udalosti, ktoré zostávajú zapísané v mysliach oboch aktérov. V závere stretnutia profesor Kassay diskutoval aj s pánom prezidentom Václavom Klausom a riaditeľom Inštitútu Václava Klausa, Jiřím Weiglom.

bottom of page