top of page

Riaditeľ agentúry pre hospodársky rozvoj Tampere o budúcej spolupráci

Tampere 25.9.2019. „Business Tampere, agentúra pre hospodársky rozvoj regiónu Tampere, podporuje investície, priťahuje talenty a vytvára najlepšie prostredie pre podnikanie v regióne. Pôsobíme v rámci programu hospodárskeho rozvoja regiónu Tampere a ponúkame vám naše odborné znalosti v oblasti obnovy priemyslu, riešení inteligentných miest a skúsenej ekonomiky,“ predstavuje projekt nového Tampere pán Harri Airaksinen, riaditeľ agentúry pre hospodársky rozvoj Tampere a budúci honorárny konzul Slovenskej republiky vo Fínsku.

Harri Airaksinen, riaditeľ agentúry pre hospodársky rozvoj Tampere

bottom of page