top of page

Na slovíčko s rektorom Univerzity aplikovaných vied v Tampere

Tampere 25.9.2019. „Výskum na našej univerzite v Tampere sa zameriava na technológie, zdravie a sociálne otázky. Spolupracujeme s množstvom výskumných organizácii a laboratórií cez multidisciplinárny výskum, ktorý už presiahol doslova hranice našej univerzity. Výskum našich centier excelentnosti siaha od hernej kultúry až po rastovú genetiku. Univerzita flexibilne reaguje na globálne a miestne výzvy prostredníctvom výskumu, vývoja a inovácií. Inovácie a aplikácie založené na nových vedeckých poznatkoch prispievajú k blahu ľudstva ak jeho sociálnej a ekonomickej udržateľnosti“, zdôrazňuje profil univerzity rektor Markku Lahtinen.

Markku Lahtinen, rektor Univerzity aplikovaných vied v Tampere

bottom of page