top of page

Rozhovor s prodekankou manažmentu Fakulty riadenia a podnikania University of Tampere

Tampere 25.9.2019. Sila našej univerzity spočíva v našich zamestnancoch, ktorých profesionálna identita je založená na výskume a výučbe. Špičkoví vedci sa podieľajú na vývoji obsahu výučbových osnov aktuálne podľa požiadaviek podnikov, spoločnosti a trhu. Jednou zo silných stránok fínskych vysokých škôl sú moderné vzdelávacie prostredia a zariadenia. Vysoko kvalitné učebne a virtuálne vzdelávacie prostredia ako aj bezplatné knižnice ponúkajú študentom najlepší vzdelávací systém v Európe.

Profesor Štefan Kassay prezentoval na Fakulte riadenia a podnikania University of Tampere projekt Spoločnej európskej produkčnej platformy

bottom of page