top of page

Dvadsiatyšiesty deň misie vo Fínsku

Helsinki 30.9.2019. Čas sa zastaviť nedá. Dá sa iba rozumne využiť alebo premárniť. V posledný deň misie sa nám natíska otázka stihli sme naozaj všetko, využili sme čas zmysluplne? Ak sa na začiatku našej misie kolegovia pozastavovali nad tým, či dvadsaťšesť dní vo Fínsku nie je pridlhý čas na ekonomicko-diplomatickú misiu už dnes, môžeme s čistým svedomím vyhlásiť, že sa stihlo všetko podľa naplánovaného, stretnutiami doslova nabitého programu. Dve až štyri stretnutia denne, prezentácie, rozhovory a diskusie s významnými osobnosťami Fínska a Estónska, to je nezmazateľná stopa ekonomicko-diplomatickej misie profesora Štefana Kassaya na severe Európy. Webový portál www.kassay.eu prinášal denné spravodajstvo z najvýznamnejších stretnutí, ktoré sa udiali počas misie, niekoľko dalších rozhovorov bude postupne uverejnených po spracovaní v priebehu mesiaca október.

Zprava Katarína Slotová, J.E. Slavomíra Mašurová, profesor Štefan Kassay, Ari Huczkowski, Mika Pirttivaara a Markus Wartiovara krátko po ocenení Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania


Ekonomicko-diplomatická misia profesora Štefana Kassaya v spolupráci so zastupiteľským úradom Slovenskej republiky vo Fínsku vyvrcholila slávnostným večerom s milou úlohou, odovzdávaním ocenení Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania.

Vážená pani veľvyslankyňa, moja Nadácia na podporu vedy a vzdelávania Vás oceňuje za prípravu komunikačných kontextov a podporu informačno-komunikačných projektov slovenských vedcov a podnikateľov, za osobnú účasť a spoluprácu so zahraničnými expertmi v úsilí o dosiahnutie symbiózy školstva, vedy a praxe Zlatou medailou Štefana Kassaya“.

„Ari Huczkowski, človek, ktorý robí veľké veci, to sme si všimli aj na Slovensku. Spolu s kolegami vytvárajú ďalšie hodnotné projekty. Diplom hovorí o tom, za čo si medailu zaslúžite. Nadácia na podporu vedy a vzdelávania Vám ju udeľuje za kreativitu systémových celkov s praktickou realizáciou projektov v kooperácii maticových štruktúrach orientovaných na výstupy komerčného charakteru, zároveň zvyšujúcich efektivitu výučbových procesov.


„Pán profesor, veľmi si vážim Vaše ocenenie, je to príjemný pocit, ak ocenenie je z inej krajiny a od takej osobnosti, ako ste Vy. Vaše publikácie majú európsky význam, právom patria do knižníc ekonomických univerzít. Rovnako oceňujem moderný spôsob šírenia vedomostí pomocou internetu Vašim systémom elektronickej distribúcie publikácii. Naša spolupráca bude i naďalej pokračovať, už dnes sa teším na ďalšie stretnutia, ktoré sú obohacujúce pre nás oboch.“

„Markus, dlho si budem pamätať exkurziu na Vašej univerzite. Spolu s Karen ste mi v praxi naživo predstavili učebne – ekonomické laboratóriá, ktoré upútajú už na prvý pohľad svojou vybavenosťou a jednoduchým, ale účelným dizajnom. Moja Nadácia Vás oceňuje Zlatou medailou za mimoriadne výsledky v rámci spravovania Hanken Business Lab, za podporu a inšpirácie v podnikaní, za presadzovanie hodnôt v slobodnom podnikaní a za šírenie myšlienok Spoločnej európskej produkčnej platformy vo výučbovom procese.“


„Vážený pán profesor, ďakujem za ocenenie, ktoré poteší. Naša myseľ pracuje na rovnakej frekvencii, ak sa stretnú podobní ľudia, nie sú potrebné žiadne dlhé vysvetľovania, porozumejú si. Teší ma tiež, že sa Vám naše laboratóriá páčia. Ďakujem za prezentáciu elektronických učebníc pre študentov, šírenie vedomostí je potrebné na všetkých úrovniach, predvedený systém je pre všetkých ľahko dostupný, ďakujem aj za našich študentov, budem o tomto systéme informovať aj v našich laboratóriách“.


„Mám tu ešte jednu milú povinnosť, prosím, odovzdajte naše ocenenie aj Vašej kolegyni, rektorke Aalto univerzity profesorke Karen Spens, ktorá sa dnes slávnostného večera nemohla zúčastniť. Nadácia udeľuje Zlatú medailu za mimoriadne výsledky v rámci spravovania Hanken School of Economics, za prínosy vo vedeckej aktivite a podnetný výskum humanitárnej logistiky, a za rozvoj metodiky vzdelávacích procesov.”

„Mika, priateľ môj, úvodom ďakujem za všetko, čo si pre nás za dvadsaťšesť dní našej misie urobil, musím uznať, že by ťa mohlo živiť aj sprevádzanie turistov, okrem Tvojej potrebnej práce na poli ekonomiky. Nadácia rozhodla o udelení Zlatej medaile pre Teba za účasť na konzultáciách a úvahách o modernom riadení a ich implementáciách do vyučovacieho procesu, za pomoc pri organizovaní plnenia poslania Spoločnej európskej produkčnej platformy.“


„Štefan ďakujem, som rád, že som mohol byť nápomocný pri šírení tak dôležitej a prospešnej veci, ako je platforma pre produkčné podniky. Určite nájde uplatnenie pri zavedení v študijnom procese. A nielen tam. Je vhodná aj pre podnikateľov, ktorí by sa mali neustále vzdelávať a tak zdokonaľovať riadiace procesy. Svet sa mení a podobné knihy ho menia k lepšiemu.“

„Katka, mám tu ešte jednu medailu. Je väčšia ako ostatné. Je pamätná. Aby sme nezabudli na krásne chvíle strávené počas našej misie, vyslovujem obrovské ďakujem. Ďakujem za všetko, táto medaila je pre Vás.“


„Keďže pán profesor Ormala je odcestovaný, poprosím pani veľvyslankyňu, aby mu po príchode v mojom mene odovzdala Zlatú medailu. Nadácia ocenila pána profesora za pomoc a ochotu v procese implementácie Spoločnej európskej produkčnej platformy v rámci pedagogickej činnosti a za organizovanie prác zameraných na podporu moderných metód vo výučbovom procese.“


„Ja by som najradšej všetkých, ktorí sú tu s nami vyobjímal, dokonca aj vybozkával. Boli to náročné tri týždne, ale musím povedať, že misia sa uskutočnila v plánovanom rozsahu. Osobitne ďakujem pani veľvyslankyni J.E. Slavomíre Mašurovej, rovnako Kataríne Slotovej, pretože tak skvelých organizátorov som ešte nevidel. Všetky úlohy podľa programu misie sme splnili. Preto svoju vďaku vyjadrujem aj vecne. Už sa tu šepkalo, že sú pre vás pripravené medaile. V túto chvíľu už je to skutočnosť, moja Nadácia ocenila vašu prácu medailami. Je to najvyššie vyznamenanie mojej Nadácie na podporu vedy a vzdelávania, ktorá vznikla v roku 2001. Jej nosným programom je šírenie dobrého mena Slovenska prostredníctvom vedy a vzdelávania. O tejto skutočnosti sme sa pri našich stretnutiach rozprávali. Zostáva mi ale tajomstvom, čo náš Mika tak usilovne si zapisoval do svojho zošita. Predpokladám, že z jeho poznámok vznikne niečo naozaj vážne. Som rád, že aj po mojej prvej návšteve Fínska začiatkom roka 2018 sme sa opakovane stretli na Slovensku a pre mňa je Fínsko krajina, ktorú som si obľúbil a ktorá má vo vede svoje zvláštne poslanie. Verím, že som nasadol na dobrú loď… na zdravie, nech sa nám darí a nech sa máme radi,“ hovorí Štefan Kassay počas slávnostného večera.

bottom of page