top of page

A! Aalto je komunitou odvážnych mysliteľov

Helsinki 27.9.2019. „Univerzita Aalto je komunitou odvážnych mysliteľov, kde sa veda a umenie stretávajú s technológiou a obchodom i podnikaním,“ víta profesora Štefana Kassaya profesor Hannu Seristö, prorektor a viceprezident na Aalto univerzity.

Hannu Seristö, prorektor a viceprezident na Aalto univerzity.


„Sme odhodlaní identifikovať a riešiť veľké spoločenské výzvy a budovať inovatívnu budúcnosť. Disciplinárna excelentnosť je kombinovaná s multidisciplinárnymi činnosťami, do ktorých sú zapojení študenti aj miestny inovačný ekosystém. Náš hlavný kampus sa rýchlo mení na otvorené centrum spolupráce, ktoré podporuje stretnutia medzi študentmi, výskumníkmi, priemyslom, začínajúcimi podnikmi a ostatnými partnermi aj z externého prostredia. S mimoriadne silnou podnikateľskou komunitou sa v našom ekosystéme každý rok rodí 70 až 100 nových spoločností. Univerzita Aalto bola založená v roku 2010 ako tri popredné fínske univerzity, Helsinská technická univerzita, Helsinská ekonomická škola a Univerzita umenia a dizajnu v Helsinkách,“ prezentuje Aalto univerzitu prorektor a viceprezident Hannu Seristö.

Moderné priestory Aalto univerzity.

Moderné priestory Aalto univerzity.

Univerzita Aalto je inovatívna multidisciplinárna inštitúcia, ktorá prepája vedu a umenie s technológiou a obchodom. Tvorí ju 6 fakúlt (School of Engineering, Scool of Electrical Engineering, School of Chemical Engineering, School of Science, School of Business, School of Arts, Design and Architecture). Univerzitu navštevuje 20 000 študentov a má 4 000 zamestnancov, z toho 386 profesorov.

Obsahuje projekty Urban Mills a Design Factory. Každá škola má dekana a akademický výbor. Výkonnými orgánmi univerzity sú predstavenstvo, predseda a výbor pre akademické záležitosti. Na operatívnom riadení univerzity sa zúčastňujú aj riadiaci tím prezidenta (PMT) a riadiaci tím Aalto (AMT). Univerzita v Aalteprepošta, šesť podpredsedov, šesť dekanov a Radu profesorov.


V rámci prezentácie Spoločnej európskej produkčnej platformy profesor Kassay ponúkol Aalto Univerzite univezitný modul „Pay per read“, čo je typ platenej služby, (ide o vstup do systému čiastkou 5 Euro za prenájom na obdobie pol roka užívania) pomocou ktorej si študent alebo čitateľ / vnímateľ môže prenajať študijné materiály, študijné plány alebo získať aktuálne informácie priamo naviazané na podnikateľské prostredie. Odborné výroky o kvalitách systému sa v reči IT hemžia špecifickou terminológiou, avšak pri dnešnej znalostnej úrovni študentov je to samozrejmosť, ktorá je postupne akcepovateľná aj v širšej profesijnej a inej odbornej komunikácie. Na zobrazenie prostredníctvom webového portálu sa používa cloudová aplikácia, kde užívateľ / vnímateľ už nemusí inštalovať na svojom zobrazovacom zariadení žiadne ďalšie programy alebo aplikácie. Multimediálny portál ponúka obsah v rovnakom čase všetkým užívateľom, na ktoromkoľvek mieste s dostupnosťou internetového pripojenia, ktorí si službu prenajmú. Publikácie, študijné plány alebo aktuálne výstupy v rámci učebnej látky je možné zakúpiť prostredníctvom webovej platformy, pomocou elektronického sprievodcu predplatného. Systém sa vyznačuje vysokou flexibilnosťou a adresnosťou ponúkaného obsahu. Je centrálne riadený redakčným systémom, kde ponúkaný materiál je k dispozícii práve v čase, kedy ju naozaj potrebuje čitateľ. Za prijateľnú cenu je elektronický prenájom vhodný pre študentov, ale aj širokú čitateľskú verejnosť vrátane podnikateľov. Výhodou je, že ponúkaný súbor nezaťažuje zobrazovacie zariadenie čitateľa, nakoľko je spustený online na cloudovej službe. Ponúkaný obsah má k dispozícii okamžité vyhľadávanie textov na jednotlivých stránkach publikácie alebo medzi jednotlivými publikáciami. Pre prípad citácie systém umožňuje kopírovanie textovej časti do akéhokoľvek textového editora. Redakcia elektronického prenájmu ponúka široké možnosti aktualizácie obsahu knižných titulov v reálnom čase priamo autorom.

 

Hannu Seristö prorektor a viceprezident na Aalto univerzite, pracuje od roku 2002. Má excelentné skúsenosti s riadením podnikov v Ázii a Európe po dve desaťročia. Má praktické pracovné skúsenosti v podnikoch, ako Finnair, McKinsey & Co., Polar Electro a Suunto. Je špecialistom na konzultácie v oblasti riadenia, predovšetkým pre strategický a medzinárodný marketing. Jeho bohaté skúsenosti s členstvom v radách v oblasti riadenia letísk, biotechnologií, správy investičných fondov Hannu Seristöa radia medzi významné fínske osobnosti z oblasti ekonomiky.

bottom of page