top of page

Rokovanie s prodekankou manažmentu Fakulty riadenia a podnikania University of Tampere

Tampere 25.9.2019. Rokovania v meste Tampere pokračujú aj v poobedňajších hodinách a profesor Štefan Kassay prezentuje Spoločnú európsku produkčnú platforme aj na Fakulte riadenia a podnikania University of Tampere. Profesorka a prodekanka Johanna Kujala sa zaujímala o obsah platformy a zároveň aj o jednotlivé časti edičného radu RIADENIE / MANAGEMENT v elektronickej podobe prostredníctvom webového portálu www.kassaybooks.com .

Profesor Štefan Kassay daroval profesorke Johanne Kujale edičný rad RIADENIE / MANAGEMENT aj v tlačenej verzii.


„Tampere je najväčšie študentské mesto vo Fínsku. Má 230 000 obyvateľov a je tretím najväčším mestom vo Fínsku. V Tampere je každý šiesty obyvateľ študentom, ktorý prispieva k uvoľnenej a živej atmosfére mesta. Je to viditeľné aj v ubytovacích zariadeniach pre študentov, množstvo študentských podujatí a zľavy pre študentov v obchodoch a službách po celom meste,“ víta tím profesora Kassaya Johanna Kujala, prodekanka manažmentu Fakulty riadenia a podnikania University of Tampere.

Profesorka Johanna Kujala a profesor Štefan Kassay.


Sila našej univerzity spočíva v našich zamestnancoch, ktorých profesionálna identita je založená na výskume a výučbe. Špičkoví vedci sa podieľajú na vývoji obsahu výučbových osnov aktuálne podľa požiadaviek podnikov, spoločnosti a trhu. Jednou zo silných stránok fínskych vysokých škôl sú moderné vzdelávacie prostredia a zariadenia. Vysoko kvalitné učebne a virtuálne vzdelávacie prostredia ako aj bezplatné knižnice ponúkajú študentom najlepší vzdelávací systém v Európe.

Atmosféru študentského života v Tampere približuje krátke propagačné video.


Posledné prieskumy hovoria, že medzinárodní študenti si pochvaľujú najmä prostredie školského areálu a ekologický prístup školských inštitúcií. Dizajn snúbený s kvalitou budov kampusu vytvára vyrovnané prostredie pre štúdium, inšpiruje i motivuje mladých. Študentské zväzy a asociácie sa starajú o záujmy študentov a organizujú voľnočasové aktivity, ako sú športové a kultúrne podujatia. Zapojenie sa do študentských aktivít je dobrý spôsob, ako spoznať iných študentov a byť súčasťou fínskeho študentského života.


Rozhovor profesorkou manažmentu a prodekankou pre výskum na Fakulte riadenia a podnikania na University of Tampere pripravujeme do vysielania na webový portál www.kassay.eu.

 

Johanna Kujala je profesorkou manažmentu a prodekankou pre výskum na Fakulte riadenia a podnikania na University of Tampere. Jej súčasný výskum sa zameriava na zapojenie zainteresovaných strán a vytváranie hodnôt, vzájomné pôsobenie medzi podnikmi a zainteresovanými stranami a udržateľné obchodné praktiky. Na univerzite prednáša viacero odborných predmetov a vďaka spojeniu s podnikateľským sektorom má množstvo skúseností z praxe. Publikovala viac ako 50 vedeckých článkov v medzinárodných karentovaných časopisoch a univerzitných skriptách. Je členkou redakčnej rady časopisu Journal of Business Ethics and Business Ethics: European Review. Jej súčasnými projektmi sú B2N Business to Nature: Vytváranie hodnôt podnikateľských subjektov v ekosystémových službách a CICAT2025 katalyzátory obežnej ekonomiky.

bottom of page