top of page

Viceprezident študentskej organizácie Hanken School of Economics Victor Lindahl rokoval s profesorom

Helsinki 26.9.2019. Profesor Štefan Kassay opäť zavítal do priestorov Hanken School of Economics, tentokrát však priamo medzi študentov, za Victorom Lindahlom, viceprezidentom študentskej organizácie univerzity. Okrem milej povinnosti, prevzatia pamätnej medaile Nadácie na podporu vedy a vzdelávania za výnimočný projekt neziskového inkubátora Envisage v Rwande, za mentoring a školenia pre začínajúce podniky a poradenstvo v oblasti stratégie podnikania Victor Lindahl rokoval o možnosti aplikácie univerzitného modulu Spoločnej európskej produkčnej platformy priamo medzi študentov počas výučbového procesu.

Profesor Štefan spolu s Katarínou Slotovou a študentami Hanken School of Economics

„Sme povďační, že sa môžeme s Vami osobne stretnúť, pán profesor“, v úvode rozhovoru hovorí Lindahl. „Pracujeme s cieľom povzbudiť podnikanie a inovácie, ako aj tvorivé prostredie v spoločnosti Hanken. Naším poslaním je vytvárať inšpirujúce nápady pre študentov a usporadúvať okrem iných aktivít aj workshopy alebo prednášky, ktoré sú prístupné všetkým. Každý kto má chuť tvoriť je u nás vítaný.“

Priestory Hanken School of Economics


Počas posledného desaťročia sme zaznamenali veľký nárast záujmu o podnikateľské prostredie vo Fínsku. Podnikateľské spoločnosti okolo fínskych univerzít boli chrbtovou kosťou tohto podnikateľského rozmachu vo Fínsku. Spoločnosť Hanken Entrepreneurship Society bola založená v roku 2010. Cieľom inštitúcie je začleniť spoločnosť HankenES do fínskej hemisféry podnikani. Prioritou je poskytnúť všetkým študentom spoločnosti Hanken platformu, ktorá ich môže podporovať v ich podnikaní alebo rozvíjať podnikateľské nápady.

Z rúk profesora Štefana Kassaya si Victor Lindahl preberá pamätnú medailu Nadácie na podporu vedy a vzdelávania


Spoločná európska produkčná platforma je jednou z možností, ako projekt HankenES rozšíriť o ďalšie znalosti z reálneho podnikateľského prostredia. Verifikované znalosti z praxe sú pre študentov vždy zaujímavým podnetom k rozvíjaniu nových myšlienok a tvorbe pridanej hodnoty či už v univerzitných projektoch alebo po úspešnom absolvovaní univerzity aj v reálnom podnikateľskom prostredí. Produkčná platforma ako zásuvný modul systému výuky je novým spôsobom obohacovania znalostí o tie najúspešnejšie projekty, rozhodnutia, či stratégie. Čitateľ môže namietať, prečo zásuvný modul ? Vysvetlenie je jednoduché. Modul je možné zasunúť / vložiť do cloudovej aplikácie, ktorá je prispôsobiteľná univerzitnému prostrediu. Používa iba potrebnú časť na konkrétny výučbový proces a po ukončení sa z modulu vysunie. Na uvoľnené miesto možno aplikovať ďalšiu úlohu alebo proces. Výhodou je okamžitá aktualizácia, doslova výučba „online“ z produkčného prostredia.


Victor Lindahl bude na základe dohody s profesorom Kassayom ďalej šíriť medzi študentov projekt Spoločnej európskej produkčnej platformy a zaradí ho do plánu v rámci prednášok o podnikaní.

bottom of page