top of page

Business Tampere – agentúra pre hospodársky rozvoj regiónu Tampere

Tampere 25.9.2019. „Business Tampere, agentúra pre hospodársky rozvoj regiónu Tampere, podporuje investície, priťahuje talenty a vytvára najlepšie prostredie pre podnikanie v regióne. Pôsobíme v rámci programu hospodárskeho rozvoja regiónu Tampere a ponúkame vám naše odborné znalosti v oblasti obnovy priemyslu, riešení inteligentných miest a skúsenej ekonomiky,“ predstavuje projekt nového Tampere pán Harri Airaksinen, riaditeľ agentúry pre hospodársky rozvoj Tampere a budúci honorárny konzul Slovenskej republiky vo Fínsku.

Profesor Štefan Kassay, Katarína Slotová, Mika Pirttivaara a Harri Airaksinen počas rokovania


Business Tampere je servisný portál pre podniky a podnikateľov pôsobiacich v regióne Tampere. Na jednom mieste ponúka služby rozvoja podnikania a odborné znalosti z regiónu, propagáciu obchodných firiem a internacionalizáciu, inovácie i digitalizáciu v rámci poradenských služieb. Úlohou agentúry pre hospodársky rozvoj regiónu je posilňovať príťažlivosť regiónu tým, že poskytuje podnikom a podnikateľom prostredie, ktoré podporuje vznik, udržateľné podnikanie a rast podnikov, ako aj konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

Základom úspechu sú správne kontakty, praktické rady a konkrétna pomoc pri prekonávaní problémov v obchodných prevádzkach. V úzkej kooperácii so spoločnosťami pomáha vytvárať podnikateľské siete za účelom investovania v regióne na lokálnej, štátnej i medzinárodnej úrovni. Pre medzinárodné spoločnosti, ktoré majú záujem o región vytvárame prostredie na základe zozbieraných a vyprofilovaných informácii o príležitostiach pre investície, aktuálnych obchodných udalostiach a spolupracujeme aj s vedeckým výskumom v rámci podnikateľskej platformy.


„Váš projekt Spoločnej európskej produkčnej platformy vítam, je to skvelý nápad ako sa dá posunúť ďalej v podnikaní, projekt otvára nové, častokrát nepoznané možnosti, ktoré si bežný podnikateľ neuvedomuje. Projekt je rozsiahly a vyžaduje si podrobné štúdium, pri zbežnom prehliadaní vidím jeho komplexné prevedenie, nebýva zvykom mať k dispozícii materiál na takom vysokom stupni detailnosti. Ďakujem za možnosť zoznámiť sa s produkčnou platformou, rád si ju preštudujem, zhodnotím možnosti a určité náležitosti aj aplikujem do nášho systému. Platforma mi pomôže chápať aj nadnárodné ekonomické mosty medzi Fínskom a Slovenskom v mojej budúcej misii honorárneho konzula Vašej krajiny,“ vyjadril sa Harri Airaksinen.

Rozhovor s riaditeľom agentúry pre hospodársky rozvoj v Tampere a budúcim honorárnym konzulom Slovenskej republiky vo Fínsku pripravujeme do vysielania na webový portál www.kassay.eu.

 

Harri Airaksinen – prezident Business Tampere, vyštudoval odbor ekonomiky na University of Tampere v Tampere, budúci honorárny konzul Slovenskej republiky vo Fínsku.

bottom of page