top of page

Projekt Spoločnej európskej produkčnej platformy v Estónsku

Tallinn 23.9.2019. Tím profesora Štefana Kassaya na ekonomicko-diplomatickej misii vo Fínsku sa presunul trajektom z Helsínk do Estónska, za účelom rokovania s profesorom Jaakom Aaviksoom, rektorom Technickej univerzity (Taltech) v hlavnom meste Tallinn o projekte Spoločnej európskej produkčnej platformy.

Profesor Štefan Kassay na trajekte Tallink.


Po úspešnej prezentácii Spoločnej európskej produkčnej platformy na univerzitách vo Fínsku profesor Štefan Kassay so svojim tímom pokračuje s odovzdávaním duševného produktu v Estónsku. Estónsko je krajinou, ktorá prešla rovnako ako Slovensko vývojom z plánovanej ekonomiky na trhovú ekonomiku. Podnikateľské prostredie muselo prejsť zmenami, ktoré v literatúre zo západu neboli pomenované a ani strategicky riešené. „Zmeny podnikateľského prostredia v našich krajinách mali rovnaký proces. Platforma, ktorú ponúkam je založená na excelentných procesoch, ľuďoch a produktoch, je overená v praxi v mojom laboratóriu, v produkčnom podniku I.D.C. Holding, a.s.“, približuje výnimočnosť projektu profesor Kassay.

Tallinn, historická časť hlavného mesta Estónska.


„Vitajte v Taltechu, jedinej technologickej univerzite v Estónsku, víta hostí rektor Jaako Aaviksoo. „Naša univerzita je vlajkovou loďou estónskeho strojárskeho a technologického vzdelávania. Tu sa vytvára synergia medzi rôznymi oblasťami (technologickými, prírodnými, ekonomickými a zdravotníckymi vedami) a rodia sa nové nápady. TalTech je jednou z popredných technologických univerzít v regióne Baltského mora“, dodáva Aaviksoo.

Rektor Technickej univerzity v Tallinne profesor Jaako Aaviksoo.


„Štúdium a výučba sú založené na medzinárodne uznávanom výskume a absolventi sú vysoko ohodnotení na trhu práce. Ekonomické prostredie dnešného Estónska formovalo približne 70 000 absolventov univerzity. TalTech je univerzita, ktorá sa spolieha na akademické kompetencie a profesionálne riadenie a aktívne reaguje na potreby rýchlo sa rozvíjajúcej spoločnosti a podieľa sa na riešení problémov digitálnej éry. TalTech ponúka svojim študentom vzrušujúci študentský a kultúrny život a najlepšie ubytovacie a športové možnosti v regióne Baltského mora. Areál TalTech je tiež domovom viac ako 200 špičkových spoločností (napr. Skype). TalTech je zodpovedný za starostlivosť o novú generáciu inžinierov a rozvoj inžinierskej kultúry v Estónsku, prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti a zvyšuje prosperitu štátu pomocou svojich inovatívnych služieb. Našou víziou je inovatívne Estónsko v udržateľnom svete“, informuje hostí profesor Jaako Aaviksoo.

Rektor Aaviksoo predstavuje profesorovi Kassayovi rozsiahly areál univerzitného mestečka.


Vďaka svojej malebnej polohe v Mustamäe je TalTech jedinou univerzitou technického typu v pobaltských krajinách a jednou z najkompaktnejších univerzitných kampusov v Európe. Vedecké objavy a experimenty, nové technológie i produkty, prednášky a konferencie, tým je známa univerzita a jej priľahlé mestečko. Areál je miestom mnohých komunálnych aktivít s veľkým počtom študentských, kultúrnych a športových podujatí.

Profesor Štefan Kassay daroval Technickej univerzite pentalógiu Podnik a podnikanie v anglickom jazyku.

V rámci prezentácie Spoločnej európskej produkčnej platformy profesor Kassay ponúkol Technickej univerzite v Tallinne univezitný modul „Pay per read“, čo je typ platenej služby, (ide o vstup do systému čiastkou 5 Euro za prenájom na obdobie pol roka užívania) pomocou ktorej si študent alebo čitateľ / vnímateľ môže prenajať študijné materiály, študijné plány alebo získať aktuálne informácie priamo naviazané na podnikateľské prostredie. Na zobrazenie prostredníctvom webového portálu sa používa cloudová aplikácia, kde užívateľ / vnímateľ už nemusí inštalovať na svojom zobrazovacom zariadení žiadne ďalšie programy alebo aplikácie. Multimediálny portál ponúka obsah v rovnakom čase všetkým užívateľom, na ktoromkoľvek mieste s dostupnosťou internetového pripojenia, ktorí si službu prenajmú.


Publikácie, študijné plány alebo aktuálne výstupy v rámci učebnej látky je možné zakúpiť prostredníctvom webovej platformy, pomocou elektronického sprievodcu predplatného. Systém sa vyznačuje vysokou flexibilnosťou a adresnosťou ponúkaného obsahu. Je centrálne riadený redakčným systémom, kde ponúkaný materiál je k dispozícii práve v čase, kedy ju naozaj potrebuje čitateľ. Za prijateľnú cenu je elektronický prenájom vhodný pre študentov, ale aj širokú čitateľskú verejnosť vrátane podnikateľov. Výhodou je, že ponúkaný súbor nezaťažuje zobrazovacie zariadenie čitateľa, nakoľko je spustený online na cloudovej službe. Ponúkaný obsah má k dispozícii okamžité vyhľadávanie textov na jednotlivých stránkach publikácie alebo medzi jednotlivými publikáciami. Pre prípad citácie systém umožňuje kopírovanie textovej časti do akéhokoľvek textového editora. Redakcia elektronického prenájmu ponúka široké možnosti aktualizácie obsahu knižných titulov v reálnom čase priamo autorom.


Rozhovor s pánom rektorom Jaakom Aaviksoom pripravujeme do vysielana na webový portál www.kassay.eu.

 

Akademik Jaak Aaviksoo nastúpil do funkcie ako rektor TalTech 1. septembra 2015. Absolvoval s vyznamenaním z University of Tartu v oblasti teoretickej fyziky v roku 1976 . Od roku 1976 do roku 1992 bol najprv junior, potom vedúci a vedecký pracovník na Fyzikálnom ústave Estónskej akadémie vied; tam obhajoval svoj Ph.D. v odbore fyzika a matematika v roku 1982. Od roku 1981 do roku 1994 Aaviksoo pôsobil ako hosťujúci profesor v Novosibirskom inštitúte tepelnej fyziky, Inštitúte Maxa Plancka pre výskum pevných látok (Nemecko), Osaka University (Japonsko) a Parížskej univerzite (Francúzsko). Od roku 1992 je Jaak Aaviksoo profesorom optiky a spektroskopie na University of Tartu, od roku 1992 do roku 1995 bol prorektorom University of Tartu, od roku 1996 do 1998 vedúci Ústavu experimentálnej fyziky a technológie a od 1998 - 2007 rektor univerzity v Tartu. Aaviksoo zastával dvakrát funkciu ministra školstva a výskumu Estónskej republiky a ministra obrany Estónskej republiky raz a bol členom troch zložení estónskeho parlamentu.

bottom of page