top of page

Rozhovor s generálnym tajomníkom Fínskej akadémie vied profesorom Pekkom Aulom

Helsinki 22.9.2019. Čitateľom webového portálu www.kassay.eu prinášame exkluzívny rozhovor s profesorom Pekkom Aulom, generálnym tajomníkom Fínskej akadémie vied.

Suomalainen Tiedeakatemia, latinsky Academia Scientiarum Fennica, je fínska akadémia vied. Bola založená v roku 1908 ako náprotivok švédsky hovoriacej Finska Vetenskaps-Societeten, ktorá vznikla v roku 1838. Akadémia sa delí na matematicko-prírodovednú vetvu a humanitnú vetvu. Každá vetva sa ďalej delí na niekoľko pododborov. Členovia sú volení a ich počet je obmedzený. V roku 2011 mala 649 fínskych a 188 zahraničných členov. Predseda je volený na dva roky.

bottom of page