top of page

Knižnica Helsinskej univerzity – Helsingin Yliopisto

Helsinki 19.9.2019. Knižnica University of Helsinki slúži svojim zákazníkom vo všetkých štyroch univerzitných kampusoch. Dvere knižnice sú otvorené pre každého, nielen pre študentov univerzít, ale aj pre všetkých vedeckých pracovníkov, obyvateľov či turistov. Majestátna budova upúta už pri prvom pohľade.

Kombinácia skla, betónu a dômyselne vybraných materiálov v interiéroch umocňuje zážitok z návštevy knižnice. Je tu dostatok priestoru pre štúdium alebo relax v každej sekcii knižnice, pohodlné kreslá, stoličky, ergonomicky navrhnuté stoly priam lákajú na posedenie pri dobrej knihe.

Moderný interiér knižnice Helsinskej univerzity prístupný pre každého.


Knižnica má premyslený a užívateľsky prívetivý systém požičiavania, rezervovania alebo kopírovania publikácii za účelom citácii. Plastová kartička nesúca meno Helka je integrovaným kľúčom k rôznym službám knižnice. Kiosky knižníc čitateľom umožňujú prehľadávať obsah publikácii, čítať licencované elektronické zdroje knižnice, spravovať profil užívateľa knižnice a čítať digitálne práce i skriptá z Helsinskej univerzity. Študenti a zamestnanci univerzity v Helsinkách sa môžu prihlásiť na svoje počítače pomocou používateľského mena univerzity. Hosťom sú k dispozícii počítače v kioskoch, prípadne je možné prehľadávať elektronický obsah aj na tablete alebo smartfóne.

Profesor Štefan Kassay, Mika Pirttivaara a Panu Nykänen, úradujúci generálny tajomník Hlavnej knižnice Helsinskej univerzity v priestoroch zasadacej miestnosti.


Profesor Kassay v rámci odbornej rozpravy ďalej uviedol: „Modulárny univerzitný systém s možnosťou prispôsobenia sa na konkrétny predmet či prednášku pána Nykänena zaujal. Ide o nadstavbový modul, ktorý je variabilný pre prostredie, v ktorom sa používa. Výhodou je flexibilnosť obsahu, aktualizácia obsahov vedeckých publikácií. Dnes je už reálna možnosť, otvoriť aj špeciálny komunikačný kanál a priamo diskutovať s autormi“.


Ďalšie otázky si aj v otvorenej rozprave si vyžiadali ponor aj do väčších podrobností, prípadne osvetlenie aj nových pripravovaných podsystémov prepojených na produkčné podniky. „Dovolím si povedať, že ide o prelomovú výučbovú aplikáciu, kde je možné telemostom sa spojiť s produkčným podnikom a priamo počas prednášok doslova žiť s podnikom, poznať jeho aktuálne výsledky, jednoducho to, čo sa práve odohráva v produkčnom procese. Sú možné konzultácie priamo s manažmentom podniku. Pravdaže, také benefity, žiadna klasická kniha nedokáže ponúknuť,“ vyzdvihuje univerzitný modul profesor Kassay.

Profesor Kassay pokračoval vo svojej prezentácii ďalej. „Modulárny univerzitný systém s možnosťou prispôsobenia sa na konkrétny predmet či prednášku pána Nykänena zaujal. Ide o nadstavbový modul, ktorý je variabilný pre prostredie, v ktorom sa používa. Výhodou je flexibilnosť obsahu, aktualizácia obsahov vedeckých publikácii a v prípade otvorenia špeciálneho komunikačného kanálu, aj priama diskusia s autormi“, vysvetľuje ďalšie využitie cloudových aplikácii profesor Kassay. „Dovolím si povedať, že ide o prelomovú výučbovú aplikáciu, kde je možné priamo telemostom sa spojiť s produkčným podnikom a priamo počas prednášok doslova žiť s podnikom, poznať jeho aktuálne výsledky, jednoducho to, čo sa práve deje v produkčnom procese. Sú možné konzultácie priamo s manažmentom podniku, sú to benefity, ktoré žiadna klasická kniha nedokáže ponúknuť,“ vyzdvihuje univerzitný modul profesor Kassay.

Panu Nykänen vysvetľuje na oplátku projekt Knižnice vedcov. „Knižnica okrem poskytovania veľkého množstva zdrojov poskytuje výskumným pracovníkom a výskumným tímom na Helsinskej univerzite podporu a poradenstvo v oblasti otvoreného publikovania, správy výskumných údajov, zlepšovania viditeľnosti výskumu a metriky publikovania. Knižnica získava vysokokvalitné a aktívne používané materiály pre študentov vysokých škôl. Univerzitnej komunite prinášame aj kvalitné otvorené materiály. Helsinská univerzita pre podporu dát poskytuje služby študentom vysokých škôl a fakultnej nemocnici HUS. Podpora údajov organizuje školenia a semináre. Odborníci v oblasti správy údajov, informačných technológií, právnych služieb a archívov pomáhajú výskumnému pracovníkovi v otázkach správy údajov prostredníctvom poradenskej služby.“

Otvorené publikovanie v Helsinskej knižnici je novinkou, ktorú ocenia všetci výskumní pracovníci. Knižnica je zodpovedná za archív publikácií Helsinskej univerzity v Helde, kde sú vedecké publikácie univerzity uložené paralelne. Vedci zaznamenávajú publikácie prostredníctvom výskumného informačného systému Tuhat. Knižnica podporuje a vedie výskumných pracovníkov paralelným nahrávaním rôznymi spôsobmi a v prípade potreby ukladá publikácie v mene výskumného pracovníka. Spoločne uložené publikácie sa dajú ľahko nájsť prostredníctvom vyhľadávacích nástrojov, ako je Google Scholar.

 

Panu Nykänen pomocný profesor, úradujúci generálny tajomník – Council of Finnish Academies (CFA) je sprostredkovateľom spolupráce medzi 4 fínskymi vedeckými akadémiami (The Finnish Society of Sciences and Letters, The Finnish Academy of Science and Letters, The Finnish Academy of Technology, The Swedish Academy of Engineering Sciences). Úlohou CFA je podpora vysokokvalitného vedeckého výskumu a jeho vplyvu v spoločnosti, ako aj prepájanie fínskych a medzinárodných oblastí vedy.bottom of page