top of page

Profesor Štefan Kassay prezentoval produkčnú platformu v Yrittäjät – najväčšej obchodnej federácii v

Helsinki 18.9.2019. Federácia fínskych podnikov na čele s Thomasom Palmgrenom privítala vo svojom sídle profesora Štefana Kassaya, ktorý predstavil projekt Spoločnej európskej produkčnej platformy na pôde združujúcej významné fínske produkčné podniky. Yrittäjät je najväčšou a najvplyvnejšou obchodnou federáciou vo Fínsku. Viac ako 115 000 produkčných podnikov zastúpených vo federácii pokrýva komplexné portfólio produktov a služieb poskytovaných fínskymi podnikateľmi. „Naša členská základňa je presným odrazom štruktúry fínskeho podnikania ako celku. Podnikatelia zohrávajú dôležitú úlohu pri fungovaní a trvalom udržaní kvality fínskej spoločnosti a hospodárstva. Hráme aktívnu úlohu pri zabezpečovaní toho, aby naši politickí činitelia konali tak, aby podnikateľské prostredie neustále zlepšovalo, najmä sektor malých a stredných podnikov, ktoré sú najzraniteľnejšie voči nepremysleným zmenám v štátnom systéme. Poskytujeme informácie aj verejnosti, aby sme mohli ovplyvniť názory a zvýšiť informovanosť obyvateľstva o podnikaní vo Fínsku. Ovplyvňujeme fínske orgány s rozhodovacou právomocou a spolupracujeme s nimi na všetkých úrovniach: na miestnej, vnútroštátnej a v Európskej únii“, znie uvítacia reč Thomasa Palmgreena.

Zľava Thomas Palmgreen, profesor Štefan Kassay a Katarína Slotová.

Thomas Palmgreen zdôrazňuje výhody členstva vo Federácii. „Naša Federácia je prostriedkom na pozitívne ovplyňovanie a zlepšovanie postavenia podnikateľov a podmienok podnikania. Aj týmto krokom budujeme komunity podnikania. Podnikatelia vedia ako riadiť podnikanie o svojej spoločnosti. Odborníci z Federácie fínskych podnikov poznajú právne predpisy, ktoré majú vplyv na podnikanie, a môžu podľa potreby poskytovať na vysokej úrovni podnikateľské poradenstvo. Presné informácie majú reálnu hodnotu. Publikácie členov a online služby Federácie fínskych podnikov aktualizujú podnikateľov členských spoločností a ich aktuálne potreby, želania a aj problémy, ktoré je potrebné operatívne riešiť.“

Thomas Palmgreen počas prezentácie Federácie fínskych podnikov.


„Pán profesor, Vašou životnou misiou som nadšený. Zdieľam totiž presne rovnaké hodnoty,“ prízvukuje Pamgreen. „Naši členovia, podnikatelia zdieľajú vášeň a nadšenie pre podnikanie, radosť a slobodu z dobre vykonanej práce, ochotu spolupracovať a pocit zodpovednosti za seba i ostatných členov. Túžba zmeniť podnikateľský sektor k lepším výsledkom, byť súčasťou podnikateľskej komunity a stretávať sa s inými podnikateľmi je našim cieľom, ktorý sa nám darí napĺňať,“ hrdo sa vyslovuje Palmgreen.

Rozhovor s Thomasom Palmgreenom vo Federácii fínskych podnikov


Profesor Štefan Kassay počas svojej prezentácie na naznačenú otázku Palmgreena priblížil svoje pôsobenie v širšom kontexte, nielen v rámci Spoločnej európskej produkčnej platformy: „Na pôde I.D.C. Holding, a.s. vznikol projekt Podnik a podnikanie, ktorý bol spracovaný do rovnomennej pentalógie Podnik a podnikanie. Toto vedecké dielo, podľa posudkov aj od zahraničných odborníkov, publikovaných článkov a listových ohlasov, je nadeurópskeho významu. Vychádza z inšpirácií a každodenných skúseností z praxe a sa stalo intelektuálnym darom, duševným majetkom tisícov veľkých podnikov a to jeho sprístupnením v piatich jazykoch vlastníkom a lídrom podnikov, ich manažmentu, študentom, doktorandom, vysokoškolským učiteľom, vedeckým pracovníkom a širokej odbornej verejnosti. V tom zmysle sa napĺňa obsah totožný s vyhlásením vlády Slovenskej republiky o úlohách ekonomickej diplomacie, ktorá je pokračovaním úsilia o rozvoj medzinárodnej kooperácie podnikov a dosahovanie vyššej efektivity podnikov a to aj v rámci krajín Vyšehradskej štvorky a ďalších krajín, vrátane pomoci rozvojovým krajinám. Dielo Podnik a podnikanie sa stalo predmetom ekonomickej diplomacie a v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, reprezentuje dobré meno Slovenska prezentáciami a podnikateľskými aktivitami v rôznych krajinách sveta,“ predstavuje svoju misiu profesor Kassay.


Thomas Palmgreen v rámci svojej prezentácie profesorovi Kassayovi vyzdvihol dosiahnuté výsledky Federácie fínskych podnikov. Potvrdil, že jednorazová daň z dividend, ktorá podporuje podnikanie sa zachovala na pôvodnej úrovni, napriek tlaku na zmenu. Zlepšilo sa sociálne zabezpečenie podnikateľov a ich rodinných príslušníkov. Daňový účet znížil byrokraciu podnikov. Program splátok úveru sa skrátil - pre podnikateľov je teraz výhodnejší. Umožnili sme viacerým obciam reštrukturalizať svoje služby rozšírením využívania takých vecí, ako sú nákup služieb a poukazy na služby. Vzdelávanie a odborná príprava v oblasti podnikania sa posilnili na všetkých úrovniach výučby.

 

Thomas Palmgren manažér medzinárodných vzťahov The Federation of Finnish Enterprises, skúsený špecialista s preukázanou históriou práce v oblasti vzťahov s verejnosťou a komunikácií. Vysoko kvalifikovaný odborník na vyjednávanie, obchodné plánovanie, riadenie inovácií, koučing a podnikanie.

bottom of page