top of page

Tvorca inovačných ekosystémov Ari Huczkowski s profesorom Kassayom v rozhovore o implementácii modul

Helsinki 16.9.2019. Každá krajina, región, okres alebo mesto na tejto planéte hľadajú spôsoby, ako navrhnúť úspešné inovačné ekosystémy. Po pätnástich rokoch vývoja a medzinárodnej propagácie najväčšieho inovačného centra v severnej Európe, kampusu Otaniemi vo fínskom Espoo spoločnosť Lumintel a Ari Huczkowski vie ako „na to“.

Ari Huczkowski bol obdarovaný Nadáciou na podporu vedy a vzdelávania edičným radom RIADENIE / MANAGEMENT, ktorý je základným stavebný modulom Spoločnej európskej produkčnej platformy.


Inovatívna technologická spoločnosť potrebuje skúsených ľudí v oblasti operácií na trhu a so zákazníkmi, ako aj obchodných a organizačných schopností. „Množstvo podnikateľov dnes hľadá literatúru, ktorá spája teóriu a reálnu podnikateľskú prax. Nielen vo východnej Európe, ale aj u nás na severe. Ja pracujem v obore tvorby inovačných ekosystémov, kde v podstatnej miere staviame na výsledkoch prepojených s praxou. Podmienky na tvorbu vyladeného ekosystému je potrebné nastaviť overeným postupom alebo výsledkom z praxe. Akákoľvek možnosť podeliť sa so skúsenosťami iných podnikateľov je vítaná, posúva nás ďalej, aj za predpokladu, že to môže byť skúsenosť z iných európskych ekonomík, osvetľuje problematiku pán Huczkowski.

Ari Huczkowski poskytol profesorovi Kassayovi krátky rozhovor na tému inovácii


„Podnikateľské prostredie sa mení ako Fínske počasie. To, čo platilo doposiaľ, v základoch sa variuje, prispôsobuje, mení. Bez komplexnejšieho zásahu do podnikania by sme dnes neprežili. Aj preto slovo inovácie sú dnes na správnom mieste. Pod týmto pojmom si treba predstaviť súbor opatrení na dosiahnutie trvalého podnikania pri zachovaní kvality i oceňovania zamestnancov za ich podiel na práci v podniku. Aj preto sme k slovu inovácie pridali tak veľavravný pojem ekosystém. My vnímame podnikanie ako súbor ekosystémov, kde každý prvok zaradený v pracovnom procese je dôležitý a je mu venovaná aj dostatočná pozornosť,“ popisuje prepojenie vedy a praxe Ari Huczkowski.

 

Ari Huczkowski – verejný rečník, tvorca inovačných ekosystémov „modrého oceánu“ – profesionál, medzinárodný tvorca značky a obchodník, poradca pre rast spoločnosti. Ako generálny riaditeľ spoločnosti Lumintel Ltd. pracuje v odbore služieb podnikom v oblasti špičkových technológií pri rozširovaní ich globálneho podnikania, v rôznych krajinách, regiónoch a mestách pri rozvoji inovačných ekosystémov. Spolupracuje s medzinárodnými investormi pri hľadaní veľkých spoločností, s ktorými môžu spolupracovať organizácie rôznych druhov s cieľom rozvíjať ich prostredníctvom otvorenej inovácie a stratégie pre modrý oceán. Modrý oceán predstavuje trhový priestor, ktorý ešte nie je viditeľný a má všetky ešte neexistujúce odvetvia. Modré oceány v sebe ukrývajú doposiaľ neobjavený a nevyužitý trhový potenciál a priestor. V modrých oceánoch sa objaví dopyt, miesto toho, aby sa oň bojovalo. Niektoré modré oceány môžu byť mimo hranice existujúcich odvetví. To sa deje vďaka tomu, že hranice existujú, že sa dokážu rozvetvovať. Ari Huczkowski vysokoškolské vzdelanie získal v odbore medzinárodného obchodu získal na University of Vaasa. Študoval a žil vo Fínsku, Švédsku, Nórsku a USA a ovláda plynule všetky spomenuté jazyky. Od roku 2010 vystúpil so svojim projektovm na témy inovácii a hitech ekosystémov na viac ako 70 rôznych medzinárodných konferenciách v Severnej Amerike, Európe a Ázii. Cieľom jeho života je byť pozitívnym všade, kde sa objaví.

bottom of page