top of page

Hanken school of Economics je vzorom inovatívneho učenia

Helsinki 17.9.2019. Prezentácie výučbových modulov Spoločnej európskej produkčnej platformy profesora Štefana Kassaya pokračovali dnešným dňom v univerzitnom prostredí na Hanken School of Economics. Univerzita je vedúcou medzinárodne akreditovanou ustanovizňou s viac ako storočnými skúseností vo vzdelávaní i výskume v ekonomike a podnikovej správe. Má medzinárodný vysoký štandard a je základom multispektrálneho vzdelávania. Hanken má úzke väzby na podnikateľskú komunitu a aktívnu študentov s viac ako 14 000 absolventmi, ktorí pôsobia vo viac ako 70 krajinách. Študijné prostredie je medzinárodné v kampusoch v Helsinkách a Vaasi.

Exteriér univerzitného kampusu Hanken v Helsinkách.

Profesora Štefana Kassaya privítala rektorka univerzity Karen Spens. Jej úvodné slová zahrnuli poslanie univerzity: „Hanken ktorá aktívne pracuje na otázkach zvyšovania spoločenského vplyvu v reálnom živote. Jej výskum a vzdelávanie prebieha v úzkej súčinnosti s okolitou spoločnosťou na medzinárodnej aj regionálnej úrovni. Ďalej rektorka Karen Spensu viedla, že: „vzdelávame absolventov firiem v globálnom podnikateľskom prostredí a naše vzdelávanie výkonných pracovníkov má vplyv na manažérske postupy používané dnes a strategicky plánované do budúcnosti. Hanken vedie výskum a spolupracuje v rámci mnohých výskumných sietí na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni. Určitá spolupráca je štruktúrovaná ako spoločné výskumné alebo kompetenčné centrá, iné sa uskutočňujú v rámci globálnych výskumných sietí,“ prezentuje vedeckú ustanovizeň rektorka Spens.

Zľava rektora univerzity Hanken, prof. Karen Spens, Markus Wartiovaara, riaditeľ Hanken Business Lab, Katarína Slotová zo Zastupiteľského úradu SR v Helsinkách a profesor Štefan Kassay počas prezentácie Spoločnej európskej produkčnej platformy na kampuse Hanken v Helsinkách.


Univerzita spolupracuje s tromi výskumnými a kompetenčnými centrami, čo jej zabezpečuje rozsiahle možnosti aktívne zapájať do výučbového procesu výstupy z praxe. Helsinské centrum ekonomického výskumu (HECER) je spoločnou iniciatívou medzi Hanken, University of Helsinki a Aalto University School of Business. HECER je nezávislý výskumný ústav. Jeho cieľom je podporovať kvalitný ekonomický výskum, rozvíjať a koordinovať doktorandské ekonomické vzdelanie, podporovať spoluprácu v ekonómii medzi univerzitami v oblasti Helsínk a interagovať so spoločnosťou všeobecne. HECER pozostáva zo 100 akademických výskumných pracovníkov a je popredným akademickým strediskom hospodárskeho výskumu vo Fínsku.

Profesor Štefan Kassay a Katarína Slotová.


Inštitút pre výskum humanitárnej logistiky a dodávateľského reťazca (Inštitút HUMLOG) je ústredným bodom pre výskumných pracovníkov v oblasti humanitárnej logistiky, ktorý založili Hanken a Národná obranná univerzita vo Fínsku (NDU). Cieľom inštitútu je skúmať oblasť humanitárnej logistiky v oblasti pripravenosti na katastrofy, reakcie na ne a ich obnovy. Inštitút HUMLOG slúži aj ako platforma a fyzické miesto pre výskumných pracovníkov v oblasti humanitárnej logistiky na výmenu nápadov. Centrum spolupracuje s niekoľkými humanitárnymi organizáciami, ako sú UNICEF, ICRC, RC / RC Klimatické centrum, NESA a IFRC východná Afrika.


Univerzitné centrum IPR je spoločný inštitút šiestich fínskych univerzít, ktoré sú tiež hostiteľmi centra. IPR vykonáva a koordinuje výskum v oblasti duševného vlastníctva a delí sa o informácie týkajúce sa tejto oblasti. Výrazne sa vyníma svojou dokonalosťou, jednoduchosťou a funkčnosťou všetkých prvkov vytvárajúcich excelentné prostredie pre štúdium, napriek dojmu, že príchodiaci hosť už nemôže nič nové ponúknuť do tohto znalostného prostredia. Kooperácia ale môže tvoriť komplmenentaritu a komplexnosť spôsobom komunikácie, fenoménu modernej doby.


Profesor Kassay v krátkom rozhovore, približuje exkluzívne študentom, pedagógom a vlastne každému, kto sa zaujíma o procesy riadenia na webovom portáli www.kassay.eu „Spoločnú európsku produkčnú platformu“, ktorá je verifikovaná a môže byť jedinečným systémom pre výučbu a môže byť užitočná hoci aj pre IPR.

prof. Karen Spens, rektorka Hanken School of Economics


Hanken Business Lab je jedinečný univerzitný inkubátor, ktorý bol vytvorený v roku 2016, sa stal hostiteľom pre viac ako 40 členov (malé a stredné podniky aj neziskové združenia). Laboratórium poskytuje svojim členom priestor na spoluprácu v univerzitnom kampuse v centre Helsínk. Hanken Business Lab je svojím spôsobom výnimočný, pretože tým, že je v prostredí Hanken, má stabilný tok študentov, profesorov a absolventov. Obchodné laboratórium poskytuje svojim členom nielen priestor na spoluprácu, ale poskytuje aj pomoc a podporu a prístup k sieti a kontaktom siete Business Lab. Laboratórium organizuje aj spoločné podujatia a komunitné výlety do kľúčového podnikateľského centra na celom svete. Napríklad START Summit alebo SLUSH Singapur.

 

Karen Spens, rektorka univerzity Hanken, ktorá na univerzite pôsobí vo funkcií od r. 2015. Vo svojej výskumnej činnosti sa zaoberá najmä humanitárnou logistikou. Je aj spoluzakladateľkou Journal of

Humanitarian Logistics and Supply Chain Management a Humanitarian Logistics and Supply Chain Reseach Inistitute. V minulosti sa venovala aj inováciám v procese vzdelávania. V Hankene pôsobila ako dekanka vzdelávania 2010 – 2015. Počas tejto doby bola zodpovedná za rozvoj procesu zabezpečovania vzdelávania, ktorého cieľom je zlepšiť vzdelávanie študentov. Karen Spens je doktorkou vied (ekonómia a podniková správa), podniková ekonomika, Hanken School of Economics, Fínsko, 2001.

Markus Wartiovaara, riaditeľ Podnikateľského laboratória Obchodnej univerzity Hanken. Markus je bývalý internetový podnikateľ, ktorý spolu so svojimi partnermi založil jednu z prvých fínskych internetových spoločností v 90. rokoch. Dnes je podnikateľom v rodinnej firmea profesionálom v oblasti správnych rád. Dlhodobosa venuje univerzite Hanken. Nosným pilierom jeho vedeckého života je akademický výskum v oblasti podnikania. Markus pomáha budovať prevádzku Business Lab a jej udalosti, programovanie a koučovanie.

bottom of page