top of page

O misii inovačného diplomata v Helsinkách

Helsinki 16.9.2019. Inovační diplomati vo svojich pilotných misiách majú jedinečnú príležitosť načerpať inšpiratívne nápady, podporovať slovenských podnikateľov pri nadväzovaní medzinárodnej spolupráce, ale najmä prilákať zahraničných investorov do našej krajiny. Vo Fínsku pôsobí od 24. júla 2019 slovenský inovačný diplomat Miloš Koterec v rámci procesu budovania slovenskej inovačnej diplomacie, ktorý koncom roka 2018 schválila Vláda Slovenskej republiky, má vo svojej gescii Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu.

Profesor Štefan Kassay v rozhovore s Milošom Kotercom, inovačným diplomatom Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu.


„Úlohou inovačných diplomatov bude napomáhať slovenským výskumným inštitúciám, univerzitám a podnikateľom v nadväzovaní spolupráce s inovačným prostredím v zahraničí, ako aj podpora verejno-súkromných partnerstiev,“ potvrdil vicepremiér Richard Raši. Neoddeliteľnou súčasťou misie bude aktívna prezentácia našej krajiny ako inovatívne naštartovaného a technologicky vyspelého štátu. Inovačný diplomat Miloš Koterec bol vyslaný do krajiny, kde sídlia progresívne nadnárodné spoločností a zároveň je domovom pre stovky medzinárodných výskumno-vývojových inštitúcií.

Inovačný diplomat Miloš Koterec poskytol profesorovi Štefanovi Kassayovi krátky rozhovor.


Profesor Štefan Kassay informoval Miloša Koterca o svojej ekonomicko-diplomatickej misii v rámci Spoločnej európskej produkčnej platformy, kde priamo ako autor prezentuje tento jedinečný systém modulárnych prvkov, ktoré vďaka svojim interaktívnym prvkom sú k dispozícii širokým skupinám študentov po celom svete. „Progresívne cloudové aplikácie dnes dokážu byť ušité na mieru učebným osnovám univerzít, sú aktualizované online a študent si sám zvolí interaktívny obsah, ktorý aktuálne potrebuje,“ dodáva profesor Kassay.


Z geografického hľadiska Fínsko predstavuje krajinu a trhy s najlepšími inovačnými ekosystémami, ktoré už dnes úspešne pilotujú niektoré prístupy k rozvoju spolupráce v oblasti inovácií. Hlavnou úlohou slovenskej diplomatickej misie je zvýšiť počet našich úspešných účastí na medzinárodných grantových schémach, pomáhať umiestňovať slovenské produkty na zahraničných trhoch a posilniť tak našu konkurencieschopnosť v globálnom rozmere.

bottom of page