top of page

Upršaný deň v Helsinkách

Helsinki 13.9.2019. Monument moderného umenia v podobe hrubostenných oceľových rúr najmožnejšej kombinácie vo svojom zhluku tvorí nevidaný vzhľad, ktorý prichádzajú obdivovať deň čo deň stovky turistov z celého sveta.

Profesor Štefan Kassay dokumentuje Sibelius monument v prekrásnom parku plnom zelene


Turistov je neustále veľa. Neodradí ich ani striedavé slnečné a daždivé počasie. Ďalší deň našej misie skĺzol v občerstvenie a nekonečnú diskusiu o tom, ako je misia úspešná či užitočná s porovnavaním toho, čo sa plánovalo a to, čo sa doteraz podarilo.

Napokon východiskom z daždivého počasia sa nám stali priestory obchodného domu. Okolo nás sa zrazu objavil všadeprítomný ruch, náhlenie sa, bežné rozhovory o nákupoch, o tovare, či je adekvátna kvalita k cene. Naskytla sa možnosť vidieť aj iné, pre nás vzácnejšie produkty a značky, ktoré svojou inakosťou, excelentnou kvalitou alebo osobitným vzhľadom vzbudzovali dojem dokonalosti.

Deň sa ale pomaly končí prechádzkou pri jazete so silnými vnemami a pocitom priateľskosti a dobrej viere v dobro s odhodlaním prekonávat aj nezvyklosti a aj nemilé prekvapenia všedných dní. Dovidenia a pekný zvyšok dňa spoločne prajú členovia dvadsaťšesť dňove misie vo Fínsku a Estónsku.

bottom of page