top of page

O možnostiach spojenia síl Slovenskej a Českej republiky

Helsinki 12.9.2019. J.E. Ivan Jukl, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Českej republiky vo Fínsku v popoludňajších hodinách prijal profesora Štefana Kassaya na krátku rozpravu. Predmetom ich rozhovoru boli komparácie českého, slovenského a fínskeho školstva a to z najrôznejších aspektov. Úvodné vysvetleníe účelu 26 dňovej ekonomickej misie profesora Kassaya vo Fínsku a ozrejmenie zmyslu Spoločnej európskej produkčnej platfotmy bolo podnetným základom úvah a rozoberania nových možností.

Profesor Štefan Kassay a J.E. Ivan Jukl, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Českej republiky vo Fínsku


Prvá úvaha sa zjednotila na potrebe zavádzania prezentovaného systému, ktorý je žiaduce realizovať aj na vzdelávacích inštitúciách v Českej republike. Jednoduchosť užívateľskej stránky systému vytvára nové možnosti sprístupňovania najnovších informácií týkajúcich sa najmä riadenia podnikov a inštitúcií.


„Podpora vonkajších ekonomických vzťahov (najmä v oblastiach exportu, investícií a cestovného ruchu) je jednou z priorít Vlády Českej republiky. Vláda vychádza z toho, že v podmienkach postupujúcej globalizácie a vysokej miery otvorenosti českej ekonomiky je prosperita krajiny závislá od schopnosti presadiť jej hospodárske záujmy vo svete,“ priblížil misiu zastupiteľského úradu v Helsinkách pán veľvyslanec Jukl.


V závere rozhovoru veľvyslanec Ivan Jukl spomenul niekoľko nových možností spojenia síl v Českej republike, ale aj v zahraničí.

bottom of page