top of page

Digitálny modul produkčnej platformy pre Laurea University v Helsinkách

Helsinki 12.9.2019. Profesor Štefan Kassay v rámci svojej ekonomicko-diplomatickej misii vo Fínsku prezentoval na jednej z najvýznamnejších univerzít – Laurea University digitálny modul spoločnej európskej produkčnej platformy. Podľa výsledkov Laurea je najzaujímavejšou a najpríťažlivejšou univerzitou pre fínskych, ale i zahraničných študentov, ktorých v aktuálnom semestri hostí vyše 7 800.

Rozsiahle a moderné budovy campusov Lauera University


Šestnásť študijných programov z odboru manažmentu podnikania, sociálnych služieb, zdravotníctva, hoteliérstva a cestovného ruchu radí univerzitu medzi špičkové vzdelávacie inštitúcie nielen v Európe, ale aj v zahraničí. Až šesť študijných programov sa vyučuje v anglickom jazyku, kde úspešnosť miery zamestnanosti je viac ako 24 000 absolventov.

Na prvý pohľad zaujme priestrannosť, uhľadenosť a usporiadanie jednotlivých campusov univerzity Laurea


Profesora Štefana Kassaya prijal prezident Laurea univerzity Juoni Koski, ktorý si osobne odskúšal online digitálny modul produkčnej platformy určenej širokej skupine študentov ekonomických predmetov. „Vašou ponukou zavedenia projektu spoločnej európskej produkčnej platformy som nadšený, jej variabilnosť a možnosť rozšírenia pre ekonomické predmety je pre nás prínosom. Systém je použiteľný vo viacerých úrovniach, zaujala ma možnosť variability jednotlivých modulov, ktoré môžu byť prispôsobené nielen potrebám univerzít, ako to býva zvykom, ale dokonca potrebám jednotlivých učebných predmetov, či dokonca individuálne pre študentov. Naša univerzita využíva progresívne metódy výučby, najmodernejšie postupy prepojené s podnikateľskou praxou, ale obdobný systém som si zatiaľ osobne nemal možnosť odskúsať, som rád, že ste k nám prišli, pán profesor,“ vyjadril sa bezprostredne po oboznámení sa s možnosťami aplikácie digitálneho modulu prezident Juoni Koski.

Profesor Štefan Kassay so svojimi spolupracovníkmi vedcom a podnikateľom Mikom Pirttivaarom a Katarínou Slotovou, zo zastupiteľského úradu vo Fínsku (foto Jaroslav Dulaj)


Profesor Kassay pokračuje vo svojom prezentovaní platformy: „Univerzitný modul predstavuje prelomovú formu štúdia z multimediálneho portálu www.kassaybooks.com. Slúži pre účely výučby na univerzitách a vysokých školách v rámci intranetu. Je zabezpečený firewallom, antivírusovým a antispamovým filtrovaním vstupných a výstupných dát. Počítače v univerzitnej sieti sú priamo napojené na knižnicu s publikáciami v elektronickej podobe a sú dostupné všetkým študentom na pôde univerzity. Pre prípad laboratórnych cvičení je modul prostredníctvom Wifi siete distribuovaný po prihlásení aj na mobilné zariadenia alebo tablety. Videomost s prednáškami priamo z produkčných podnikov študentom prináša nový rozmer výučby, kde preberanú problematiku riešia priamo osobnosti z praxe.“ Pre lepšiu predstavu systému platformy v praktickom prevedení univerzitného modulu je k dispozícii infografika, ktorá osvetľuje jednu z možností použitia univerzitného modulu.

Prednosti digitálneho modulu oproti bežne dostupnej literatúre sú jednoznačne výhodnejšie. Detaily aplikácie ďalej ozrejmuje profesor Kassay: „Nielenže je možné vysielať priamo z podniku, ale obojsmerná komunikačná jednotka umožňuje študentom viesť rozhovor s prednášajúcim, dávať mu otázky s možnosťou záznamu odpovedí a samotná prednáška môže byť ukončená kvízom, kde prednášajúci otestuje študentov s vyhodnotením prednášky. Automatický záznam umožní prístup k prednáškam aj práve absentujúcim študentom.“

Prezident Laurea University Juoni Koski vpravo počas vysvetľovania súčasného výučbového aplikačného systému fungujúceho na intranete univerzity


Preberanú problematiku z prednášok je možné okamžite doplniť vyhľadaním potrebných detailov v prípadových štúdiách alebo aktualizovaných údajoch v elektronickej knižnici. Špeciálnu časť tvorí využitie systéme počas skúšok alebo prednášok samotných študentov.

Príklad digitálnej knižnice profesora Štefana Kassaya ponúkanej cez nadstavbové moduly ušité na mieru vedeckým ustanovizniam, univerzitám alebo jednotlivcom v produkčných podnikoch


Flexibilita obsahu elektronickej publikácie zabezpečuje efektívny výber materiálu, citácii a úryvkov z publikácii Spoločnej európskej produkčnej platformy. Citácia obsahu do univerzitných prác je vďaka viacúrovňovému obsahu publikácii jednoduchá a ľahko sa v nej orientuje. Autorský modul v systéme zabezpečuje možnosť priamej komunikácie s autormi publikácii.

 

Jouni Koski je držiteľom titulu magister v odbore marketing a magister v odbore administratívna veda. V roku 2014 mu bol udelený titul PhD. na univerzite v Tampere. Predmetom dizertačnej práce je Predajná práca ako povolanie – fenomenografické štúdium koncepcií študentov tradenomov. Riaditeľ má solídne skúsenosti s polytechnickým vzdelávaním a vodcovstvom od roku 1996. Pracoval aj v rôznych obchodných funkciách a písal učebnice. V Laurea pracuje od roku 2007, najprv ako riaditeľ pre vzdelávanie v obchodnej správe spoločnosti Hyvinkää a od roku 2008 ako regionálny riaditeľ v regionálnom úrade v strednej a severnej Uusimaa av regionálnom úrade vo Vantaa-

Porvoo. Pod jeho vedením sa tieto dve regionálne jednotky sformovali do novej regionálnej jednotky vo Vantaa.

bottom of page