top of page

Suomenlinna - pevnosť na ostrove s bohatou minulosťou

Suomenlinna 8.9.2019. Silueta známa storočia už pri prvých prienikoch slnečných lúčov na skorej ranňajšej prechádzke každým približujúcim sa krokom sa zaostruje v jasne sa črtajúci ohromný komplex ľudského, tak užitočného výtvoru. Vnímaný výjav sa vtláča do pamäti človeka ako voľačo nielen veľké, ale aj tak trochu svojou neobvyklosťou pre návštevníka zvláštne, avšak fungujúce s úplnou samozrejmosťou.

Pohľad z prístavu na druhú stranu, kde sa tento užitočný, neobvykle vyzerajúci celok, obklopený zelenými, košatými zázrakmi prírody v pochopení dneška stal už komplexom ekologického systému, ktorý napĺňa tak prepotrebnú rolu ozdravenia prostredia človeka. Tieto prirodzené pľúca ostrovčeka svojou mimoriadosťou boli zaradené do zoznamu obdivovaných miest turistami z celého sveta.

Prví turisti, nedočkavci so záujmom „cvakajú” obrázky zamerané na cieľ ich cesty. Nikomu ale nedočkavosť nepomôže, pretože vyvolené miesto, Suomenlinna je prístupná iba po vodnej hladine. Nikto sa nezačuduje nad tým, že je tu pohyb ako na železničnej stanici. Prostriedky umožňujúce presun na ostrovček, sa stali súčasťou mestskej hromadnej dopravy, samozrejme s možnosťou zakúpenia cestovného lístka, v automate priamo na mieste nástupu. Na palube sú turistom k dispozícii brožúry, s ktorými sa návštevníci zoznamujú ešte pred vystúpením z trajektu.

Nádhera prístavnej panorámy sama o sebe je ľuďom, čo len trochu technicky nadaným a vo svojom myšlienkovom ponímaní konzumujúcim jedinečnú medicínu na prebudenie vnímania z poznávania a človečenskej objavnosti najkrajším zážitkom. Vždy nanovo, takpovediac až z nedočkavosťou sa obdivujú osobitostí ľudských výtvorov v symbióze s prírodou a jej darmi v každej dobe, v každom storočí.

Rovnako plavba trajektom v sprievode už z diaľky sa šíriaceho zvuku namáhaného motora, ktorý musí „utiahnuť masu“ návštevníkov počas plavby nadšených z „objavov“ každého okamihu so zreteľným vnemom náhlivosti premiestňujúcich sa takmer každého z miesta na miesto, aby okom kamery zachytili momenty prekvapujúce, svojou osobitosťou ich doterajšej predstavy.

Ako väčšina turistov rovnako aj rozliční fachmani hocijakého povolania vnímajúci diela našich predkov, vidia ich užitočnosť. Čo sa ale odohráva v ich ponímaní hodnôt, dokonca aj u ľudí znalých dejín medziľudských pohrôm, nepriateľstva a skazy, keď vojak na v uniforme prezrádzajúcej jeho zastúpenie v ideologickom rozbroji strieľa na protivníka, rovnako človeka, otca, syna, manžela vo svojom srdci dobrého človeka, ibaže v odlišnej uniforme. „Nadupaný“ nepriateľskou ideológiou, ktorej možno ani nerozumie, sa stáva ničiteľom nepriateľa, za zásluhy považovaný za na hrdinu. Rovnako človek v boji druhej strane, je presvedčený o tom, že ničí nepriateľa a očakáva ocenenie svojich „zásluh“! História prináša na rôznych kútoch sveta dostatok dôkazov o tom, kto sa ako v danom čase mýlil, či vedome páchal zlo a premenil svoje svedomie i produkty ľudského ducha na všetko ničiace zbrane.

Práve na tomto ostrovčeku je toho dosť, čo svedčí o tom, čo aj nedobré sa stalo v dávnych rokoch svojou podstatou v mnohom pripomínajúcich aj súčasné dianie vo svete.

Z pohľadu dneška ale hlavne aj z vnútornej potreby aj na tomto ostrove lepšie porozumieť aj nie celkom dávnej minulosti, je pochopiteľná aj skutočnosť, že sa tak výrečne na týchto miestach pripomína aj obdobie, ktoré mnohí z turistov ešte zažili. Totižto počas druhej svetovej vojny bola Suomenlinna využívaná na armádne účely a v roku 1991 vďaka jedinečnej vojenskej architektúre je zapísaná do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Dnes slúži pevnosť výhradne pre turistov a je domovom pre približne 800 obyvateľov.

Unikátna historická pevnosť Suomenlinna vybudovaná na skalnatom ostrove z hľadiska schopností a vynaliezavosti fascinuje ľudí dodnes. Podľa vyjadrení historikov jej príbeh siaha až do roku 1748, kedy nad fínskym územím panovala nadvláda Švédov. Z tej doby pochádzajú mnohé pozorovania a súvislosti späté aj s vojnovými udalosťami, ktoré po sebe zanechávajú na prvý pohľad nelogické osobitosti. Napríklad pôvodné meno pevnosti Sveaborg alebo švédsky hrad pochádza práve z obdobia, kedy spĺňala fortifikačnú úlohu. Svoj dnešný názov Suomenlinna získala pevnosť až v období fínskej nezávislosti roku 1918 a v preklade znamená fínsky hrad. Zaujímavosťou je, že vo švédskom jazyku pevnosť dodnes nesie názov Sveaborg, teda švédsky a nie fínsky hrad.

Zaujme aj monumentálna Kráľova brána, ktorá je symbolom Suomenlinny. Vybudovaná bola v rokoch 1753-1754 ako slávnostná prístupová brána pre panovníkov. V rozjímaní o konaní dobra i sklamaniach v srdci človeka aj s náchylnosťou k pomste za ubližovanie, či ponižovanie, ale aj zlo páchané vlastným rozhodnutím odjakživa viedlo človeka aj ku kajaniu sa, k modlitbám s prosbou za odpustenie. Za dokument miesta odpúšťania a prosieb o dary života a pomociv ťažkých chvíľach, a tiež i blaho ľudí a možnosť mať dostatok síl k náprave svojich činov i činov, ktoré spoločnosť akoby v zastúpení každého jedinca uzákonila a tak i konala. Pred zrakmi návštevníkov ostrova sa odvíjajú ďalšie dôkazy aj o duchovne človeka spätom so znalosťami a remeselnou zručnosťou aj pri výstavbe útulkov „duchovna i duševna“. Obdivuhodný je v tomto smere i starý kostol ležiaci neďaleko prístaviska, ktorého kostolná veža ešte aj dnes slúži ako maják. Len pár krokov za mostom sa turistom ponúka na ďalšie významné miesto, nádvorie a hlavné centrum všetkého diania.

Účelovo umiestnené turistické značky aj v tomto virvare chcenia a túžob smerujú k pamiatke s menom Kustaanmiekka, kde aj znalci histórie nachádzajú príležitosť potvrdiť si, prípadne revidovať svoje poznatky o obrannej línii ostrova vybudovanej počas ruskej nadvlády a posiata mnohými historickými delami.

Priamo v pevnosti je možné navštíviť šesť múzeí, z ktorých hlavné je múzeum Suomenlinny. Ako jediné je otvorené celoročne a ponúka pútavú expozíciu doplnenú filmom o histórii a živote v pevnosti. Veľmi zaujímavé je aj múzeum umiestnené vo fínskej ponorke Vesikko, ktorá brázdila vody počas 2. svetovej vojny. Na ostrove sa nachádza aj múzeum, ktoré by tu čakal len málokto, a to múzeum hračiek. V jeho zbierkach sú aj hračky pochádzajúce ešte z 19. storočia.

Výhľad na more po obhliadke množstva pamätihodností osvieži myseľ a vracia človeka do skutočnosti práve teraz, v tejto dobe tak rôznorodej.bottom of page