top of page

Putovanie po pamätihodnostiach Helsínk

Helsinki 7.9.2019. Sobota je dňom, kedy si môže človek oddýchnuť, vychutnať si atmosféru Fínska mimo pracovné povinnosti. Ulice sú plné zhovárajúcich sa ľudí v dobrej nálade, putujú po pamätihodnostiach mesta. Medzi domácim obyvateľstvom nájdeme aj množstvo turistov. Stojí za zmienku sa pozastaviť pri niektorých významných budovách aj s kamerou. Reprodukovať krásu minulosti v modernom prostredí súčasnej doby. A aké majú turisti želanie ? Rovnaké ako u nás. Len aby bolo dobré počasie. Pre turistov je fínske počasie netradičné, príliš premenlivé. Každou chvíľou sa neustále mení. Pár kvapiek dažďa nám deň nepokazí, poďme sa preto pozrieť čo turistom ponúka historická časť mesta Helsinki tak, ako ju zachytila naša reportážna kamera.

Katedrála Tuomiokirkko so sochou Alexandra I. v popredí.


Senátne námestie (Senaatintori) je jedným z najväčších námestí a nachádza sa v blízkosti rybieho trhu. Ohraničujú ho Vládny palác, Helsinská univerzita a Univerzitná knižnica. Dominantnou námestia je biela katedrála evanjelickej cirkvi Tuomiokirkko (môžeme sa stretnúť aj s názvom Suurkirkko), ktorú si všimneme z diaľky, pretože námestie leží na kopci a samotná katedrála je na vyvýšenom mieste. Je to časté miesto stretnutí domácich, z ktorého je krásny výhľad na more. Autorom katedrály, tak ako väčšiny budov na námestí, je nemecký architekt Johann Karl Ludwig Engel. V kontraste s monumentálnym exteriérom je jej interiér strohý. Často sa v nej konajú koncerty vážnej hudby.

Tridsaťosem tisíc vysokoškolákov absolvovalo štúdium na najstaršej a najväčšej univerzite v krajine – University of Helsinki, čo je najlepším vysvedčením tejto vzdelávacej ustanovizne, z päťsto svetových univerzít v roku 2015 sa umiestnila na 67. mieste. Poskytuje vysokú úroveň odbornej prípravy v súlade s európskymi normami bolonského procesu. Získanie vzdelania je bezplatné. Zaujímavosťou je, že ešte pred udelením diplomu je príslušný produkt duševnej práce podrobený previerke pravosti, čo znamená, že špeciálny počítačový program, kontroluje jeho originalitu a tak vylučuje čo i len pokusy o plagiátorstvo a následne sa realizuje tzv. digitálna identifikácia. Na dôvažok, okrem verifikácie diplomu pomocou fínskych bankových poverení tzv. mobilného certifikátu je možné aktivovať vlastnú identitu "silným" overením prostredníctvom služby elektronickej identifikácie a získať tak fínsky elektronický preukaz totožnosti.

Neďaleko námestia upúta ďalší miestny skvost – ruský pravoslávny kostol, ktorý nesie byzantské prvky. Svojím vzhľadom a tehlovo červenou farbou vyčnieva medzi okolitými budovami v empírovom štýle. Jeho autor Alexander Gornostajev sa vraj nechal inšpirovať chrámom Hagia Sofia v Istanbule. Chrám večného spánku Panny Márie je známy aj ako Uspenská katedrála a je to najväčší pravoslávny chrám západnej a severnej Európy.

V Helsinkách obdivujú aj výrečné osobitosti stavieb v secesnom štýle. Spomedzi nich vyniká budova hlavnej železničnej stanice, ktorú navrhol Eliel Saarinen. Ten sa potom zúčastnil súťaže o vytvorenie prvého mrakodrapu v Chicagu. Na svojom návrhu použil dizajn, ktorý vidno na vežičke stanice a vďaka týmto prvkom porazil všetkých svojich konkurentov.

Svojou nádherou a osobitou kombináciou tvarov i materiálov upúta Fínske národné divadlo.

Ateneum je múzeum umenia v Helsinkách vo Fínsku. Múzeum bolo otvorené v roku 1888. Nachádza sa v ňom zbierka fínskeho umenia od počiatkov až do dnešných čias, ale aj zbierky zahraničných umelcov.

Prezidentský palác navrhol Pehr Granstedt začiatkom 19. storočia. Palác bol dokončený v roku 1820, po ktorom ho Clengel upravil na použitie cisárom. V období nezávislosti slúžil hrad ako reprezentatívne a oficiálne sídlo prezidentov republiky. Súčasná kancelária prezidenta sa nachádza v Mäntyniemi v Meila

Bolo by toho ešte veľa čo pozerať, čo obdivovať. Niekoľkohodinová prechádzka mestom plným ruchu si čas venovaný oboznamovaním sa s kultúrou minulosti a osobitostí zaslúži, avšak už sa hlási aj mierna únava z obsolvovaných kilometrov. Bezprostredné pocity z bohatých vnemov isto prinesú svoje pozitíva. Budujú osobnosť už samotným myšlienkovým mostom medzi minulosťou, dneškom a vlastnou existenciou. Nepochybne, človek sa po vnemoch krásna zamýšľa nad súčasnou realitou, i nad tým, čo ho trápi a čo povzbudzuje. Možno kdesi v malinkej kaviarničke sa mu pred duševným zrakom premieta jeho minulosť, možno sa aj opytuje sám seba, ako to vlastne žil, čo urobil pre seba, pre svoju rodinu, pre krajinu, ktorá je mu domovom, kde vyrastal a kde mu rodičia vštepovali vieru v budúcnosť, ak bude žiť poctivo, ak sa drží zákonitostí života. Uvažuje o univerze, o viere v stvoriteľa, o "božstvách", ktoré si ľudia vynaliezajú sami, o namyslenosti a pýche o neoddôvodnenosti, sebapovyšovania až na úroveň už človeku neprislúchajúcej.


Nádherná sobota sa končí. Bezprostredná prítomnosť práve sa prejavujúca miernym vánkom spätým so šumením mierneho dažďa po všetkých doterajších zážitkoch a návratoch k minulosti, je už čas zamyslieť sa nielen nad programom zvoleným k nadchádzajúcej nedeli, ale aj vytýčeným programom rozpísaným na zvyšné dni trojtýždňovej expedície v rámci ekonomickej diplomacie s pomocou Zastupiteľstva SR vo Fínsku, predovšetkým jej veľvyslankyne J.E. Slavomíry Mašurovej.


Isto nás čakajú pekné dni, uvítania sa s priateľmi z univerzít a vedeckých inštitúcií, s ktorými spolupracujeme na študijných programoch a na nových projektoch, rovnako ako aj očakávania stretnutí s osobnosťami, s ktorými nás veríme, čakajú naplnenia spoločných záujmov.


Ešte dodatok - aj keď to nebýva pri tomto type šírenia informácií zvykom, spravodajsvo z trojtýždňovej misie pripravuje mininištáb v zložení: externý ekonomický diplomat, prezident Nadácie na podporu vedy a vzdelávania prof. Štefan Kassay, s manželkou, asistent v zastúpení útvaru redakcie PROFESSOR, kameraman Jaroslav Dulaj a na telefonickej linke kreátor, grafik, kameraman, strihač a kooperátor v jednej osobe, Dušan Ščepka.

Tešíme sa na opätovné stretnutie prostredníctvom webovej stránky www.kassay.eu

bottom of page