top of page

Štefan Kassay v rozhovore s Ivanom Gašparovičom

Bratislava 30.7.2019. Profesor Štefan Kassay sa dnes stretol s Ivanom Gašparovičom (prezident Slovenskej republiky v rokoch 2004–2014) v priestoroch kancelárie historickej budovy Národnej rady Slovenskej republiky. Hlavnou témou rozhovorov boli súčasné a budúce horizonty podnikania na Slovensku, aktuálne témy z oblasti vedy a vzdelávania i predstavenie novej publikácie profesora Kassaya. „S pánom Gašparovičom som v kontakte, plním zároveň svoj sľub informovať pána prezidenta o aktuálnych úspechoch na poli ekonomickej diplomacie a podnikania, ktorý som mu dal ešte počas jeho pôsobenia v úrade“, konštatoval profesor Kassay. Pán Gašparovič sa vždy intenzívne zaujímal o podnikateľskú misiu profesora Kassaya i jeho odbornú spisbu. „V mojej knižnici majú publikácie profesora svoje čestné miesto”, s úsmevom dodal pán Gašparovič.

Ivan Gašparovič sleduje aj aktivity Nadácie na podporu vedy a vzdelávania. „Dôležité je mať dobrý plán a dlhodobú víziu, Vy ich máte a teóriu praktizujete s veľavravnými výsledkami. Sledujem Vaše aktivity, pán profesor, aj na poli vedy a vzdelávania. Váš vklad do tohto segmentu je úctyhodný, spomínam si na konferenciu Nová Európa a sledoval som aj nedávne Sympózium s vysokohodnotným vedeckým zastúpením“, zdôraznil činnosti profesora Kassaya pán prezident.

„Môj život je životom maratónskeho bežca. Podľa denného režimu rozpísaného na polhodinové intervaly sa usilujem naplniť dlhodobé ciele. Tie sú zamerané predovšetkým na rozvoj podniku, na zvyšovanie jeho výkonnosti a zlepšovanie psychickej klímy na pracoviskách korporácie. Postupom času a nadobúdaním nových skúseností v podmienkach produkčného podniku som dospel k poznaniu, že vo vedení a riadení korporácie je najdôležitejšie dobré slovo. Postupne sa stáva aj pre môj život menej dôležitý presný harmonogram každého dňa, pretože viac času venujem stretávaniu sa s ľuďmi, v rozhovoroch „z očí do očí“, kde riešime otázky, ktoré by si žiadali spisovanie mnohých strán príkazov a opatrení, a na úkor toho by ostávalo menej času, na to hlavné. Prejaviť ľuďom vďaku za ich prácu, za ich úsilie napredovať spoločnými silami a spravodlivo podeliť sa s nimi o výsledky aj vo finančnom vyjadrení dosiahnuté v priebehu dní, mesiacov, rokov. Bilancovanie je ale nevyhnutné, vždy je treba ľuďom sprístupňovať exaktné podklady každému, koho sa dané údaje dotýkajú a dosiahnuť vzájomné pochopenie,“ píše profesor Kassay v novej publikácii „Kocky sú hodené“. Napísané iba potvrdzuje, že stretnutie dvoch ľudí, ktorí majú spoločné ciele i vízie sa vždy bude niesť v priateľskej atmosfére a bude generovať nové myšlienky, námety, bude povzbudzujúce k ďalšej práci aj do budúcnosti.


Na záver stretnutia obe osobnosti skonštatovali, že nikdy viac nebolo potrebné komunikovať naživo ako dnes. Človek od človeka sa vzďaluje vplyvom nových technológií, osobné stretnutia sú vzácnosťou. Profesor Kassay a pán Gašparovič budú i naďalej pokračovať v tradícii informovať jeden druhého o svojej činnosti takými stretnutiami, aké bolo aj to dnešné.

bottom of page