top of page

Netradičné stretnutie v knižnici Inštitútu Václave Klause v Prahe

Praha 28.5.2019. Profesor Štefan Kassay v rámci svojich pracovných vzťahov počas pobytu v Prahe sa stretol aj s PhDr. Ing. Jiřím Weiglom, CSc. riaditeľom Inštitútu Václava Klausa, aby sa pozhovárali o autorskej tvorbe z rôznych oblastí života, o aktuálnej publikačnej tvorbe a rozšírení knižného fondu zahraničnými odbornými a vedeckými dielami. Pri tejto príležitosti profesor Štefan Kassay venoval knižnici aj svoju najnovšiu publikáciu „Kocky sú hodené“.

Keďže obdobné stretnutia nebývajú príliš časté, na otázku prof. Kassaya prišiel do knižnice aj pán prezident Václav Klaus. Obaja si mali čo povedať. Pokiaľ ide o autorskú tvorbu a skúsenosti nadobudnuté počas života v dvoch odlišných rovinách.

Profesora Kassaya potešil fakt, že nová publikácia vzbudila pozornosť obidvoch medzinárodne známych osobností politického a kultúrneho života. Bola ocenená vysoká kvalita tlače, novej publikácie Štefana Kassaya, ale aj spôsob a obsah výberu vhodných tém na publikovanie a uverejnenie bilancie za päť rokov pôsobenia Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania smerom k širokej vrstve čitateľov. Z rozpravy vyplynulo, že je zrejmý spoločný záujem šíriť dobré meno Slovenska a posilňovať vzájomné dobré vzťahy sebe navzájom blízkych a rešpektujúcich ich vlastnú vývojovú cestu.

Stretnutie bolo v priateľskom duchu s plným vzájomným pochopením a sprostredkovaním názorov, ktoré neboli vždy totožné, ale ukazovali cestu budúceho rozvoja pri vhodnom organizovaní edukačných procesov a vhodnej osobnosti, ktorá by mohla aplikovať nové poznatky a správne vyhodnocovať medzinárodnú situáciu i možnosti presadenia sa Českej a Slovenskej republiky na svetovom poli.


V závere stretnutia sa všetci traja prítomní zhodli, že taketo stretnutia sú obohacujúce, motivujúce, vytvárajú radosť z príležitosti pohovoriť si celkom neformálne o tom, čo je dôležité práve v tomto období a čo zakladá predstavy o budúcom vývoji doma i vo svete.


bottom of page