top of page

Profesor Štefan Kassay na audiencii u Štefana Rozkopála

Bratislava 24.5.2019. V krátkom rozhovore profesor Štefan Kassay a Mgr. Štefan Rozkopál sa zhodli na potrebe pokračovať v rozbehnutej vedeckej práci a šírení dobrého mena Slovenska v rámci ekonomickej diplomacie. Pri tejto príležitosti profesor Kassay odovzdal prezidentskej kancelárii do knižnice jeho novú knihu „Kocky“ sú hodené", ktorá prináša čitateľom Hospodárskych novín chronologicky zoradené informácie o ekonomickej diplomacii (Dnes píše – Štefan Kassay) v časovom rozpätí ostatných piatich rokov. Takýto, aj po technicko-realizačnej realizačej stránke kvalitný súbor umožňuje komparáciu vývoja ekonomicko-politických súvislostí s vlastným videním sveta.

Štefan Rozkopál a Štefan Kassay v inšpiratívnom rozhovore o novej knihe „Kocky sú hodené kreujú zaujíjmavé budúce príležitosti pre zvyšovanie kvality a foriem ekonomickej diplomacie s dopadom na užšie spojenie ved, vzdelávania a praxe


V priateľskej diskusii sa rozvinula téma v zmysle vydávania podobných publikácii a aká je vôbec budúcnosť v zásadných otázkach týkajúcich sa vedných disciplín v priestore ekonomickej diplomacie a šírení dobrého mena Slovenska. Štefan Rozkopál sa zaujímal o stav rozpracovaného diela o ekonomickej diplomacii v podobe Trilógie, ktorá bezprostredne približuje čitateľom a v neposlednom rade aj študentom novú formu ekonomickej diplomacie slovenského podniku a jeho aktívnej činnosti v zahraničí.

bottom of page