top of page

Deň IDC 2019 Vlčkovce

Vlčkovce 25.5.2019. Uplynulých 18 ročníkov takmer vždy bolo krásnych, slnečných. S ponukou mnohých dobrôt, príjemnej pohody i radosti. Je to raj detských zábav, natešených rodičov, zväčša zamestnancov I.D.C. Holding, a.s. Divízna riaditeľka ľudských zdrojov, Ing. Darina Pápayová, hlavná a záslužná organizátorka podujatia žiarila spokojnosťou. Tešila sa z množstiev mini zabávačov, okolitého smiechu a prejavov dobroty, veselosti, prirodzenosti a drobných prekáračiek i vtipov. Už o niekoľko minút po krátkom privítaní isto vyše tisícky prítomných z provizórneho pódia po niekoľkých vetách profesora Štefana Kassaya, spoluvlastníka IDC, sa rozozvučali reproduktory a známe i menej známe pesničky sprevádzali harmóniu a dosiahnutú zručnosť i silu neuveriteľných šikovností pri narábaní so švihadlom, ale aj pokusmi malých kúzelníkov. Vtipkovanie neobišlo ani manželov Kassayových, boli rovnako nadšení. Mimochodom nestalo sa ani raz, aby na predošlých ročníkoch chýbali. Na tejto veľkolepej osobitosti prejavov vedenia korporácie v zmysle starostlivosti o ľudí sa mohli aspoň raz v roku zamestnanci stretnúť aj so svojimi deťmi a manželmi, blízkymi rodinnými príslušníkmi, ale aj predstaviteľmi spoločenského a kultúrneho života v zmysle spoločenskej zodpovednosti podniku. Bez veľkých prehováračiek priali aj výsledok hlasovania znalcov ľudských duší, blízkych spolupracovníkov o tom, že fotografia býva svedkom okamihu významných udalostí a že ukázať sa verejnosti ako práve na portáli www.kassay.eu odstrojení v nápadito odlišnom a v dobrej nálade.

Ale ani dobrá nálada nebola prekážkou „ostrého“ videnia všetkého, čo bolo treba podporiť, komu ako pomôcť, ale aj si všimnúť, ako prebiehajú viaceré súťaže malých i dospelých a či je už guláš uvarený, ktorý má na starosti riaditeľ divízie stratégie, I.D.C. Holding, a.s. Ing, Miroslav Buch. A tak postreh riaditeľky divízie i všetkého ostatného, čo bolo treba pripomenúť a usmerniť, priniesol to, čo nám najlepšie prezrádzajú fotografie.

bottom of page