top of page

Kamil Mikulič zanechal za sebou veľké myšlienky

Ivanka pri Dunaji, Bratislava 6.5.2019. S veľkým smútkom som prijal správu o nečakanom skone Kamila Mikuliča, dlhoročného člena dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. Kamil Mikulič bol príkladným človekom milujúcim poriadok a logiku vývoja veci, čo sa odráža v jeho prístupe k povinnostiam v rámci dozornej rady, ale príkladná je aj jeho prechádzajúca spoločensko-autorská aktivita. Nové usporiadanie v rámci transformácie spoločnosti a každého výrobného podniku prinášalo nové podnety. Ľudia neboli pripravení na zásadnú politickú zmenu, na prechod z plánovaného hospodárstva na trhové hospodárstvo.

Ing. Kamil Mikulič, CSc. pri uvedení pulbikácie na knižný trh


Vysoké pracovné pozície Kamila Mikuliča v minulosti, kedy sa zaoberal cenami a ich plánovaním ho vystrojili akoby práve na funkciu zástupcu súkromného podniku. Výsledkom jeho neobyčajného snaženia je dielo, ktoré vychádza zo samotných základov tvorby podnikovej ekonomiky a podnikovej kultúry v novom štátnoprávnom usporiadaní. Navyše knižné dielo je vysoko hodnotené práve z dôvodu, že predstavuje výnimočnú spoluprácu a vzájomné chápanie procesov v produkčnej praxi spolu s procesmi ekonomického vývoja a vytvárania podmienok pre úspešné napredovanie konkrétnej firmy. Pri skromnosti Kamila Mikuliča jeho dielo „Firma a jej prostredie“ sa prejavila na policiach obchodov medzi ekonomickou literatúrou len veľmi krátko, pretože čitatelia pochopili hĺbku tohto diela a celý náklad sa rýchlo rozpredal. Nikto iný nemohol byť tak pripravený na zachytenie skutočných javov konkrétnej firmy, I.D.C. Holding, a.s., ktoré sa stali príkladnými postupmi v komparácii s podobnými firmami a inštitúciami v transformačnom období.

Zľava profesor Štefan Kassay, Ing. Lucia Kassayová, MBA, Ing. Kamil Mikulič, CSc, doc. Ing. František Lipták a Ing. Pavol Kovačič pri slávnostnom uvedení knihy Firma a jej prostredie do distribúcie kníhkupectiev a online predaja


Veľkou prednosťou tohto diela sú reálne podmienky, ktoré boli vlastne predmetom práce dozornej rady sa stretávali v jeho myslení a v odborných rozpravách v rámci zasadaní dozornej rady. Ústredným motívom ako firmu zdokonaliť, ako predísť nežiaducim javom, ako zachovať svoju ekonomickú čistotou aj v zložitom systéme, ktorý v minulosti a aj dnes vládne. Pred vydaním knihy v roku 2015 som mal príležitosť prečítať si rukopis, čo zblížilo naše názory na podnikanie v modernej dobe a čo ma viedlo k tomu, aby som napísal recenziu na toto dielo. Celé predstavenstvo I.D.C. Holding, a.s. som informoval o tomto jedinečnom diele, napriek tomu, že autor z istých konkurenčných dôvodov hovorí neadresne – o „skúmanej firme“ ako o firme skutočného mena, mojou zásadou však v kontexte s inými dielami je odovzdávať nové znalosti širokej odbornej verejnosti a dopĺňať tak spoločenský tezaurus znalostí, preto sme napokon prijali, že v knihe sa bude hovoriť o konkrétnej firme, a to I.D.C. Holding, a.s.

Po rokovaní členov dozornej rady I.D.C. Holding, a.s., 25. septembra 2015


Prevratnosť profesionálne významných odhalení metodík a metód autora výskumu a podnetných novokoncipovaných myšlienok špičkového odborníka, Kamila Mikuliča sa stali osvojeným duševným majetkom iba v korporácii IDC. Objavné dielo veľkého významu dodnes nenašlo plné využitie a „čuduj sa svete,“ nereagovala ani konkurencia, hoci od počiatku samej úvahy o vydaní konkrétnej jedinečnej prípadovej štúdie, okrem nesmierne náročnej práce sa nič zvláštne neprihodilo. Dielo bolo vydané s eminentným záujmom pomôcť pochopiť riešenia a dopady na výsledky podniku, v ktorej autor Kamil Mikulič priamo vykonáva aktivity vyplývajúce z členstva v dozornej rade IDC. Kamilovi Mikuličovi som vďačný za jeho „pevné ekonomické videnie“ a zdôrazňujem, za unikátne prepojenie vedy a praxe. Môžem to zodpovedne povedať, pretože som celý priebeh výskumu sledoval a napokon som sa aj k tejto mimoriadne vzácnej publikácii vyjadril aj v mojom príhovore, ktorý v nasledujúcich riadkoch znovu pripomínam.

10. september 2010, prezentácia tretieho zväzku pentalógie Podnik a podnikanie – Strategická komunikácia


Náhly sklon Kamila zasiahol našu firmu, pretože ho každý poznal ako dobrého a snaživého človeka, ako dobroprajného šíriteľa progresívnych myšlienok a pritom skromného kandidáta ekonomických vied. Dokázal sa pozhovárať s každým, či už o firme, o vede a jej úlohe v spoločnosti alebo o denných starostiach a predpovediach ekonomických vied pre blízku budúcnosť. V Kamilovi Mikuličovi strácame skvelého človeka, na ktorého budeme spomínať dlhé roky a ktorého meno sa určite objaví aj v análoch odbornej literatúry a osobnostiach, ktoré sú citované v popredných odborných periodikách. Bude to pre nás ťažká úloha nájsť človeka, ktorý zastúpi jeho miesto v dozornej rade.

Štefan Kassaybottom of page