top of page

Spomienky docenta Dušana Neštráka na študijné roky

Košice 1.5.2019. „Na naše spoločné študijné roky si spomínam veľmi dobre, boli sme skupinou, kde nás na začiatku bolo sedemdesiatdva a štúdium sme ukončili piati. Bolo to tvrdé obdobie, ale bojovali sme statočne“, spomína si na študijné roky docent Dušan Neštrák z Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Zľava doc. Dušan Neštrák a profesor Štefan Kassay v pracovni Leteckej fakulty

„Do triedy vchádza mladý kapitán, sebavedomý, volá sa Dušan Neštrák, o pár rokov sa z neho stal plukovník“, spomína na prvé spoločné chvíle profesor Kassay. „Spomínam si aj na nášho pedagóga pána Čepela, ktorý nás na začiatku štúdia svojsky povzbudil: Je vás tu mnoho, ale dvaja, možno traja túto školu skončíte.“

Interiér kancelárie Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

„V auguste v roku 1959 ako jeden zo skupiny prvých obyvateľov tohto areálu som bol dvadsaťročným poručíkom, ktorý začínal budovať tento areál. Tento rok je jubilejný, je to už šesťdesiat rokov, čo pôsobím na tomto území v leteckej škole, ktorá prešla rôznymi reformami, až sa stala Leteckou fakultou“, dodáva docent Neštrák. „Dnes pri súčasnej mladej generácii vychovanej za iných podmienok presadzovať náročnejšie štúdium techniky, je ťažké, bez neho sa však v tomto obore veľmi ťažko dá uspieť“, prízvukuje obtiažnosť predmetov výučby na Leteckej fakulte docent Neštrák.

Interiér kancelárie Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach


„Za šesťdesiat rokov sa tu vybudoval unikátny komplex laboratórií, učební a pedagogická prax ukázala, že sme nezostali iba na domácej pôde, pokiaľ sme boli vojenskou leteckou akadémiou, tak sme prenikali i do zahraničia s veľmi dobrým renomé a vtedy sme boli v Československej republike unikátnou inštitúciou v tom, že zarábala najlacnejší dolár v tej dobe na výcviku zahraničných pilotov. Z našej fakulty vzišli aj kozmonauti, prvý československý a európsky kozmonaut Vladimír Remek, jeho náhradník Oldřich Pelčák a slovenský kozmonaut Ivan Bella a jeho náhradník Michal Fulier“, spomína na úspechy fakulty docent Neštrák.

Profesor Štefan Kassay s dekanom Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, doc. Stanislavom Szabom


Letecká fakulta prispieva k plneniu poslania Technickej univerzity v Košiciach najmä v oblasti leteckej techniky, letectva a kozmonautiky – poskytuje vysokoškolské vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie a uskutočňuje tvorivé vedecké bádanie v oblasti riadenia a zabezpečenia leteckej dopravy, leteckého strojárstva, leteckej elektroniky, konštrukcie, opráv a prevádzky leteckej techniky.


Rozhovor s docentom Neštrákom pripravujeme do vysielania v rámci relácie Hosť Štefana Kassaya.

bottom of page