top of page

Prekladateľ s citom a poctivosťou – Ryszard Juchniewicz významná osobnosť poľskej knižnej reprezentá

Kraków / Pezinok 8.4.2019. ,,Nebýva zvykom, aby prekladateľ bol poctený autorom možnosťou vysloviť sa k vydaniu takého monumentálneho diela, ako je pentalógia Štefana Kassaya, Podnik a podnikanie”. Stalo sa viackrát, že autor vyslovil nielen pochvalu ale i obdiv nad perfektnou prácou Ryszarda.

Zľava prezident Lech Walesa, Ryszard Juchniewicz a profesor Štefan Kassay

Za ostatných 20 rokov Ryszard Juchniewicz na poli prekladateľstva odviedol významnú prácu najmä pri prekladoch zo Slovenského jazyka do Poľského jazyka. Bol žiadaným prekladateľom, podieľal sa na mnohých prezentáciach a odborných podujatiach v Poľsku alebo často aj na Slovensku.

Prezentácia kompletného diela Podnik a podnikanie v poľskom jazyku na Jagelonskej univerzite v Krakove


Keď si uvedomíme, že za približne 5 rokov preložil dohromady takmer 5 tisíc strán odborného textu, vieme si predstaviť, ako musel byť pracovitý a navyše presný, lebo je o ňom známe, že sa do svojich prekladov vnáral. Keď prišla reč na to čo nás čaká, žartom hovorieval, že to má dobre, pretože uzavrel zmluvu „tam hore”. Presnejšie – má to zaručené, že bude žiť aspoň tak dlho, kým celú pentalógiu nepreloží do poľského jazyka. Ryszard preklady dokončil a tak čoskoro prišla tá chvíľa, kedy celkom nečakane pocítil blížiaci sa koniec.

Ryszard Juchniewicz bol ocenený pamätnou medailu I.D.C. Holding, a.s. od profesora Štefana Kassaya


V záverečnej kapitole piateho zväzku spomínanej pentalógie autor Štefan Kassay jednoznačne formuluje zásluhy Ryszarda Juchniewicza. Po niekoľkých dňoch nádeje, že jeho zdravotný sa zlepší, tak v sobotu 6.4.2019 skonal. Nikomu z nás, ktorí sme ho dobre poznali sa nechcelo uveriť, že už nepreloží ani jdenu stránku, avšak zostalo tu veľa strán, ktoré žiaria jeho kvalitou prekladateľského rukopisu.

Príhovor Ryszarda Juchniewicza počas prezentácie na Jagelonskej univerzite v Krakove


'Nech to nevyznie formálne, náš spolupracovník Ryszard ostane v našej pamäti nezabudnuteľne zapísaný. Česť jeho pamiatke.


Štefan Kassaybottom of page