top of page

Laboratórium života profesora Jiřího Mareka

Pezinok 1.4.2019. Významný konštruktér obrábacích strojov a zariadení, profesor z Fakulty strojného inžinierstva Vysokého učenia technického v Brne (VÚT), Jiří Marek bol dnes hosťom u profesora Štefana Kassaya v relácii Laboratórium života. Natočený príspevok je špeciálne zameraný na obrábacie stroje a nástroje. Zároveň prebehli rokovania o rozbehnutej spolupráci v oblasti vedy a vzdelávania – spolupráce I.D.C. Holding, a.s., Nadácie na podporu vedy a vzdelávania a VÚT. Predmetom rokovania bola aplikácia Spoločnej európskej produkčnej platformy do výučbového procesu na Univerzite v ekonomických odvetviach zaoberajúcich sa riadením podnikov.

Zľava profesor Jiří Marek prezentuje profesorovi Štefanovi Kassayovi svoju novú publikáciu „Konstrukce CNC obráběcích strojů IV“


„CNC nie je nič iného, ako aplikácia z počítačov pre riadenie strojov, ak to chceme veľmi zjednodušene opísať. Počítače sú pri týchto strojoch zakomponované vo forme riadiaceho systému, ktorý je súčasťou stroja, obsahuje určité prispôsobovacie obvody, transformačný obvod nesúci meno PLC, má za úlohu komunikovať s mŕtvym železom, ktoré dá do pohybu,“ približuje svoju oblasť pôsobenia profesor Jiří Marek.


„Dnes už viem, že ďaleko dôležitejšie ako počítač je ľudská obsluha, ktorá tu hrá dominantnú úlohu. Môžete mať najdokonalejší stroj, skvelé rezné nástroje, vynikajúci a ušľachtilý materiál, ale ak nebudete mať kvalifikovanú obsluhu a obsluhu, ktorá bude rozumieť svojmu remeslu, tak vám je všetko zbytočné!“, opisuje aktuálny akútny nedostatok odborných zamestnancov aj v oblasti obrábania kovov profesor Jiří Marek.


Profesorovi Jiřímu Marekovi vo vydavateľstve MM publishing vyšlo ďalšie, už štvrté prepracované vydanie legendárnej publikácie „Konštrukcia CNC obrábacích strojov“. Ide o jedinečnú knihu na trhu venujúcu sa problematike konštrukcie CNC riadených obrábacích strojov, ktorá mapuje súčasný stav tejto progresívnej techniky v kontexte s modernými trendami v priemysle. Cieľom autora nie je podať vyčerpávajúci prehľad obrábacích strojov, ale načrtnúť tento krásny, zmysluplný a tvorivý odbor ľudskej činnosti čitateľom. Kniha je v reprezentatívnom prevedení s pútavými infografikami a vyčerpávajúcim obsahom riešenej problematiky.

Nová publikkácia „Konstrukce CNC obráběcích strojů IV“


Na rozdiel od predchádzajúcich vydaní sa autor rozhodol nerealizovať pôvodnú myšlienku popisu jednotlivých spoločných skupín strojov a zvoliť formu opisu ku konkrétnym typom obrábacích strojov. Zachoval a prepracoval samotnú analýzu kategorizácie CNC obrábacích strojov, čo je potrebné pre ich prevádzku a čo neodmysliteľné patrí k ich činnosti. Nanovo sú kategorizované jednotlivé typy strojov, nechýbajú ani klasifikácie nových typov CNC obrábacích strojov. Novinkou v knihe je kapitola o adivítnej výrobe a jej prelínanie s trieskovým obrábaním – tzv. hybridné stroje. Kapitola praktických poznatkov z prevádzky obrábacích strojov je taktiež doplnené a aktualizovaná o najnovšie poznatky z tejto oblasti. Autor tiež načrtol problematiku moderných výpočtov spôsobom volumetrickej kompenzácie a iniciatívu Priemysel 4.0.


„Aký bude dopyt po ľuďoch ? Vychádza mi z toho, že budeme potrebovať dva typy zamestnancov. Prvý typ budú vysokokvalifikovaní špecialisti, ktorí budú vytvárať systémy a stroje a druhý typ ľudia, čo tieto stroje budú iba ovládať. Vypadáva nám stredná skupina zamestnancov. Práve tu bude potrebná spolupráca sociológov i psychológov, ktorí by mali spolu s trendami techniky paralelne optimalizovať dopady na spoločnosť, ale dnes sa to ešte nedeje“, zamýšľa sa nad budúcnosťou automatizácie a digitalizácie pracovísk profesor Jiří Marek.


Profesor Jiří Marek je nositeľom vyznamenania – Zlatej medaile Nadácie na podporu vedy a vzdelávania, čo je významným podnetom pre ďalší rozvoj spolupráce v širšom zábere. Ocenený bol za osobnostný vzor a príkladnú profesionálnu životnú dráhu v spojení vedy a praxe, za mimoriadny vklad a excelentné realizované progresívne konštrukcie obrábacích strojov a mimoriadne výsledky.


Príspevok do relácie Laboratórium života s profesorom Jiřím Marekom, ktorý je špeciálne zameraný na obrábacie stroje a nástroje pripravujeme do vysielania v rámci relácie Hosť Štefana Kassaya.

bottom of page