top of page

Na návšteve u docenta Martina Šperku

Bratislava 1.3.2019. Profesor Štefan Kassay dnes navštívíl doc. Ing. Martina Šperku, PhD., vedúceho Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky na Slovensku na svojom pracovisku v areáli Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied (SAV) v rámci vedecko-popularizačných aktivít prezentuje historické počítače vyvinuté, alebo používané najmä v SAV a v spolupracujúcich organizáciách od roku 1956 v kontexte so svetovým vývojom počítačov.

Pri vchode do expozície upútal profesora Kassaya prvý slovenský počítač – analógový počítač SAV – vyrobený a uvedený do prevádzky v Laboratóriu teoretickej a aplikovanej kybernetiky SAV v roku 1958. Autorom jeho technického riešenia je prof. Ing. Ivan Plander, DrSc. ktorý navrhol a zostavil vysokovýkonný jednosmerný zosilňovač so zosilením 100 miliónov krát a s automatickou stabilizácou nuly. „Tento zosilňovač sa mu podarilo dať do chodu v septembri 1956, a pretože to bola ústredná súčasť analógovej výpočtovej jednotky (sumátor, integrátor), môžeme tento dátum pokladať za začiatok IT éry na Slovensku. Počítač sa používal do roku 1968. V roku 1972 bol odovzdaný do Slovenského technického múzea v Košiciach, kde je evidovaný ako zbierkový predmet, a v súčasnosti je zapožičaný pre potreby prezentácie našich IT dejín. Vedľa tohto počítača je inštalovaný počítač PC s emuláciou analógového výpočtu dynamickej sústavy,“ dopĺňa odborný výklad docent Šperka.

Profesor Štefan Kassay s docentom Martinom Šperkom


„Prvými exponátmi sú počítadlo SČOT, logaritmické pravítka a súbor obrázkov diernoštítkového tabulátora Hermana Holleritha (USA) z roku 1887, na ktorom sa robilo štatistické zisťovanie zdravotného stavu americkej armády, v tom čase len v oblasti New Yorku“, ozrejmuje prvé exponáty docent Šperka.

Samostatnú expozíciu tvoria analógové a hybridné počítače s dominantou počítačov MEDA 41TC, vyrobených v podniku ARITMA Praha v roku 1978. Používali sa v Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV na modelovanie technických systémov a fyzikálnych procesov. Počítacie jednotky tohto analógového počítača sú vo vitríne aj s popisom. Vo vitríne sú programovacie kábliky a dokumentácia k týmto počítačom. Súčasťou je aj originálny panel z hybridnej jednotky vyrobenej firmou REGNECENTRALEN z Dánska v roku 1967. Prepojovala analógový počítač AP3M (výrobca Tesla Pardubice 1965) a číslicový počítač GIER. Na obrazoch na stene je hybridný počítač PACER 600, vyrobený v USA v r.1975, používaný na ÚTK SAV na modelovanie systémov riadenia výrobných procesov.

„Aký je zámer Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky“, dotazuje sa profesor Kassay. „Poskytnúť budúcim generáciám informácie o organizačno-sociálnom a znalostnom prostredí, v ktorom vznikali naše technické a programové prostriedky, vrátane legislatívnych a personálnych detailov a s podrobným teoretickým, odborným a technickým popisom diela“, odpovedá Šperka.


Rozhovor s významnou osobnosťou výpočtovej techniky na Slovensku doc. Ing. Martinom Šperkom, PhD., pripravujeme do vysielania v rámci relácie Laboratórium života.

 

Doc. Ing. Martin Šperka, PhD.: Technickú kybernetiku vyštudoval na Elektrotechnickej fakulte ČVUT v Prahe. Absolvoval niekoľko zahraničných pobytov v oblasti počítačového návrhu a počítačovej grafiky v USA (1981) a Veľkej Británii (1993,1996). Od roku 1970 technik počítačov. Pôsobil v Datasystéme Bratislava (1970), v TESLE Orava, neskôr VÚVT Žilina (1971– 1972). V Ústave technickej kybernetiky SAV v Bratislave (1972 – 1991) sa venoval výskumu v oblasti počítačovej grafiky pre automatizáciu návrhu masiek Ю MOS a v generovaní vzorov pre elektrónový litograf. Bol spoluzakladateľom a vedúcim Katedry vizuálnych médii VŠVU v Bratislave (1991 – 1996). Jeho pôsobiskom boli aj Fakulta informatiky a informačných technológii STU – spolugarant programu softvérové inžinierstvo (1996 – 2008) a Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky - spoluzakladateľ a prvý dekan (2008 – 2017). Je autorom a spoluautorom monografií, učebníc a 62 vedeckých a odborných publikácii.

bottom of page