top of page

Navždy nás opustil dlhoročný kolega RNDr. Milan Neštický, CSc.

Trnava 21.2.2019. S hlbokým žiaľom v srdci oznamujeme, že dňa 21.2.2019 nás vo veku 68 rokov navždy opustil náš dlhoročný kolega RNDr. Milan Neštický, CSc.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude 4.3.2019 o 13.45 hod. v dome smútku na cintoríne na Kamennej ceste v Trnave.

bottom of page