top of page

Stretnutie s redaktorom Sputniknews Milošom Flajšhansom

Pezinok 19.2.2019. „Profesora Štefana Kassaya som prvý krát stretol na prezentácii pentalógie Podnik a podnikanie v Moskve, nečakal som, že po prezentácii mi venuje takmer hodinu zo svojho času a budeme sa môcť porozprávať o všetkom, čo ma zaujíma, bol by som rád, ak by sme v dialógoch aj ďalej pokračovali“, ozrejmuje prvé stretnutie Miloš Flajšhans, redaktor Sputniknews.

Vstup profesora Kassaya na ruský knižný trh redaktor Sputniknews vníma ako príchod niečoho nového, čo nie je úplne štandardné pre Slovensko. Je to dielo, ktoré sa vyníma obsahom, grafickým spracovaním a formou, ako je čitateľom alebo študentom podané. Práve z týchto dôvodov je pentalógia vyhľadávaná na trhu s odbornými vedeckými publikáciami. „V súčasnej dobe sankcií medzi našimi krajinami je dielo oveľa výnimočnejšie, nakoľko aj Rusko prechádzalo vývojom z plánovaného hospodárstva a dodnes sa podnikatelia vzdelávajú i hľadajú cesty ako ďalej viesť podnik. Ruskí podnikatelia chcú diskutovať s Vami na prezentáciách, získavať nové informácie z praxe, preto tu vidím ďalší potenciál nových osobných stretnutí, čoho dôkazom bola aj prezentácia v Slovenskom dome v Moskve“, dodáva Flajšhans.

Miloš Flajšhans vpravo, počas prezentácie pentalógie Podnik a podnikanie v Slovenskom dome v Moskve


„Podnikateľov v Rusku trápia podobné problémy ako tých našich, častokrát podnikatelia živoria na tom, že nie sú dostatočne teoreticky pripravení na podnikanie, chýba im stratégia, spôsob financovania a čo je najdôležitejšie, odkiaľ zamestnať pripravených ľudí na konkrétny typ práce, otázok je naozaj veľa,“ konštatuje aktuálnu situáciu v Rusku redaktor Sputniknews.

Prezentácia pentalógie Podnik a podnikanie v Slovenskom dome v Moskve


„Miloš, aký máte dôvod v záujme o podnikanie, keď vašim povolaním je novinárčina“, zaujíma sa o pôvod myšlienky pomáhať podnikateľom profesor Kassay. „Môj otec má firmu, je už síce na dôchodku, ale príde čas, kedy firmu budem musieť prevziať a ďalej sa o ňu starať, aj to je dôvod prečo ma zaujíma ako podnikať. Dnes som síce novinár, práca ma zatiaľ baví, ale zistil som dôležitý fakt, že prvoradé je vzdelávanie a vzdelanie. Tieto dve dôležité veci idú dnes do pozadia, hodnoty a priority sa v dnešnom svete posunuli iným smerom. Aj práve preto mám rozpracovaný portál na internete, kde by som sa v spolupráci s Vami chcel venovať najmä vzdelávaniu a znovu ho dostať medzi priority dnešnej spoločnosti. Situácia je rovnaká na Slovensku, ale aj v Rusku,“ dodáva na záver Miloš Flajšhans.


Rozhovor s Milošom Flajšhansom uverejníme v rámci rubriky Hosť Štefana Kassaya.

bottom of page