top of page

Vedúci kancelárie prezidenta SR v diskusii s profesorom Štefanom Kassayom

Bratislava 18.2.2019. Vedúci kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Mgr. Štefan Rozkopál diskutoval s profesorom Štefanom Kassayom o nových publikáciách RIADENIE, ktoré sú zamerané na Spoločnú európsku produkčnú platformu. Platforma je aktivovaná na Slovensku v rámci nového učebného predmetu ekonomického charakteru a je vydávaná univerzitným vydavateľstvom. Aj v tomto roku v spolupráci s autorom sa predpokladajú spoločné prezentácie s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí v krajinách, ktoré prejavili záujem na báze diplomatických kontaktov zastupiteľských úradov.


V rozhovore profesor Kassay podrobne vysvetlil výhody získavania overených znlaostí vo vzťahu ku skúsenostiacm z obdobia transformujúcej sa ekonomiky, čo je dnes využiteľné vo viacerých krajinách, ktoré prechádzajú týmto štádiom vývoja. Štefan Rozkopál sa podrobne zaujímal o obsah jednotlivých kníh dvadsaťkusovej série. Podľa mienky odborníkov, ktorí mali možnosť sa už v minulosti zoznámiť s edičným radom RIADENIE bolo potvrdené, že ide o strategický program výučby manažmentu na rôznych typoch edukačných inštitúcii. Takýto spôsob zjednotenia jednotlivých krajín zefektívňuje procesy ekonomickej diplomacie v medzinárnom meradle.

Profesor Štefan Kassay a Mgr. Štefan Rozkopál, vedúci kancelárie prezidenta Slovenskej republiky

Osobitosťou publikácie je uplatnenie praktických skúseností autora v riadení veľkých podnikov s výpovednou verifikáciou efektivity navrhovaných procesov. Výhodou sú získané poznatky aplikované v konkrétnej podnikateľskej stratégii reálneho podniku na Slovensku. Táto problematika je komplexne spracovaná v dvadsiatich publikáciách. Dôkazom širokospektrálnosti a efektívnosti edičného radu je aj záujem o publikácie v anglickom jazyku na ekonomických univerzitách vo Fínsku. Uvedený projekt je prezentovaný v rámci šírenia dobrého mena Slovenska v spolupráci s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Slovenska vo Fínsku a Estónsku.

bottom of page