top of page

Priateľské stretnutie a ocenenie osobností na pôde Vysokej školy manažmentu v Bratislave

Bratislava 15.2.2019. Na pôde Vysokej školy manažmentu v Bratislave sa 30. novembra 2018 konalo pod zaštitou Nadácie profesora Kassaya na podporu vedy a vzdelávania, priateľské stretnutie spojené s odovzdávaním ocenení. Na tejto udalosti sa zúčastnil rad významných hostí z oblasti vedy, vzdelávania a praxe. Avizovaný audiovizuálny dokument zo stretnutia zaraďujeme do vysielania aj v rámci posledných záznamov s pánom profesorom Branislavom Lichardusom.

bottom of page