top of page

Posledné interview s profesorom Lichardusom

Bratislava 12.2.2019. „Pán profesor, nech sa páči, kamera beží,…“ nasleduje rad otázok o Vysokej škole manažmentu, profesijnom živote a aj o budúcnosti. Pri príležitosti slávnostného udeľovania ocenení Nadácie pre podporu vedy a vzdelávania na pôde Vysokej školy manažmentu (VŠM) posledný novembrový deň sme zaznamenali aj krátky rozhovor s pánom profesorom Lichardusom. Nikto z nás vtedy netušil, že nakrúcame posledný rozhovor s výnimočnou osobnosťou, človekom, ktorý navždy zostane v pamäti ako rektor prvej súkromnej vysokej školy na Slovensku, veľvyslanec našej republiky v Spojených štátoch amerických, predseda Slovenskej akadémie vied a ako významný vedec v oblasti experimentálnej endokrinológie.

Posledné interview s profesorom Lichardusom


Vo veku 88 rokov zomrel Dr.h.c. prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc. Narodil 1. decembra 1930 v Palúdzke. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde mu bol v roku 1979 udelený titul doktora lekárskych vied. V roku 1999 sa habilitoval. Od roku 1957 pracoval v Ústave experimentálnej endokrinológie Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave. Odborne sa zameriaval na neurohumorálnu reguláciu objemu telesných tekutín, neurohumorálnu reakciu na stres, poruchami vodno-soľnej rovnováhy a podobne. Publikoval viac ako 300 titulov, je autorom a spoluautorom štyroch monografií a štyroch zborníkov na Slovensku i v zahraničí. Má vyše 700 zahraničných citácií. Rovnako je autorom 120 zahraničných a 73 domácich odborných prednášok na rôznych odborných fórach. Pracoval v pozícii zástupcu riaditeľa Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV, predsedu Slovenskej endokrinologickej spoločnosti, predsedu Slovenskej lekárskej spoločnosti. Bol aj predsedom SAV. Patrí k zakladateľom Grantovej agentúry SAV. Bol prvým veľvyslancom SR v USA v rokoch 1994 – 1998.


Fotogaléria s pánom profesorom Branislavom Lichardusom zo Slávnostného udeľovanie ocenení Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania na pôde Vysokej školy manažmentu, 30. november 2018.bottom of page