top of page

Deň diplomata Ruskej Federácie 2019

Bratislava 8.2.2019. Desiaty február si v Ruskej Federácii pripomínajú Deň diplomatického pracovníka, ktorý bol vyhlásený v roku 2002 prezidentom Putinom ako pamätný deň za zásluhy ruských diplomatov a ich prínosu aj v rámci ekonomickej diplomacie. Pamätný deň je priestorom, kedy možno bilancovať uplynulý rok z hľadiska spolupráce so zastupiteľským úradom v Moskve na projektoch Nadácie na podporu vedy a vzdelávania.

Príhovor mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ruskej Federácie v Slovenskej republike, Alexeja Leonidoviča Fedotova

Úryvok z príhovoru veľvyslanca A. L. Fedotova


Uplynulý rok bol významným v Ruskej Federácii aj pre profesora Štefana Kassaya. Prezentáciou v Slovenskom dome zavŕšil intenzívnu prácu na pentalógii Podnik a podnikanie v ruskej jazykovej mutácii. Spolupráca s ruským vydavateľstvom NAUKA / НАУКА nadobudla nový rozmer. Keďže prispôsobenie sa trhu v Rusku je jednou zo strategických tém, ktorými sa zaoberajú aj príslušné časti v edičnom rad RIADENIE / УПРАВЛЕНИЕ, ktorý je tiež súčasťou produkčnej platformy, uvažuje sa v blízkej dobe o jeho aplikácii vo forme študijného predmetu na ekonomických univerzitách.

Edičný rad RIADENIE / УПРАВЛЕНИЕ v ruskej jazykovej mutácii.

Atmosféru priateľského stretnutia približuje fotogaléria.

bottom of page