top of page

Podnikateľská univerzita 2019 v Pečivárňach Sereď očami absolventov

Sereď, 29.–30.1.2019, 6.2.2019. Dvojdňové štúdium Podnikateľskej univerzity v Pečivárňach Sereď ukončili absolventi krátkym zhodnotením, čo im stretnutie s profesorom Štefanom Kassayom a predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Ing. Pavlom Kovačičom prinieslo v rámci témy obchod a marketing. V súčasnosti Podnikateľská univerzita overenou formou zdieľania nových myšlienok, podnikateľských trendov a stratégií medzi koučami, absolventami a zástupcami produkčných podnikov. Potvrdilo sa, že si nájde miesto nielen na úrovni predaja produktového portfólia a materiálnych hodnôt, ale čoraz viac je forma štúdia aplikovateľná aj na pridanú hodnutu vo forme služieb. Sociálne siete, digitálny marketing i virtuálny obchod sa stali moderným komunikačným prvkom medzi výrobcom, predajcom a spotrebiteľom.

Profesor Ján Košturiak

Ing. Daniel Sládek, ITEnS, s.r.o.

PaedDr. Jana Chynoradská, HARMONY ACADEMY s.r.o.

Medzi pridanú hodnotu štúdia Podnikateľskej univerzity z pohľadu absolventov zaraďujeme najmä poznanie najnovších trendov v novom svete podnikania a praktické zvládnutie nových a jednoduchých prístupov k podnikaniu, ktoré sa väčšinou nevyučujú na manažérskych a podnikateľských školách, ale sú veľmi účinné v podnikateľskej praxi. Výhodou je možnosť riešenia vlastných problémov spojené s individuálnymi konzultáciami a zameraním štúdia, ktoré si môže každý nastaviť podľa svojich potrieb.

Ing. Miroslav Srogoň, HANSEATIC Slovakia, s.r.o.

Ing. Radoslav Štefánek, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. – Podnikateľská univerzita Pečivárne Sereď 2019

Benefitom medzi absolventami je aj spoznávanie zaujímavých a úspešných ľudí z podnikateľského prostredia. Tu sa naskytá možnosť sieťovania a spolupráce s inými firmami, kde základom sú inšpirácie z úspešných podnikov na Slovensku a v Českej republike. A výsledok ? Tým je predovšetkým merateľné zlepšenie svojho vlastného biznisu v priebehu štúdia.

Ing. Tomáš Kurtha, ZUTOM s.r.o.

Vítězslav Šopík, Prádelna Šopík s.r.o.

Najcennejšou hodnotou Podnikateľskej univerzity je stále rastúca komunita podnikateľov. Sú to skúsení inovátori s praktickými skúsenosťami z praxe. Medzi jednotlivými spoločnosťami, ktoré zastupujú, vznikajú nové interakcie, projekty, znalosti, priateľstvá. Takto sa univerzita neustále rozvíja a kráča s dobou.

Mario Fondati, Amrop Slovakia, s.r.o.

Michaela Bačová, Bača s.r.o.

Profesor Ján Košturiak, spoluzakladateľ IPA Slovakia pracuje vyše 25 rokov na mnohých podnikateľských a inovačných projektoch na Slovensku i v zahraničí. „Podnikateľ je človek, ktorý je schopný zobrať svoj osud do vlastných rúk. Na rozdiel od zamestnanca nestačí, aby sa staral iba o svoju vlastnú odbornosť, ale musí rozmýšľať a konať v systéme – vytváranie hodnoty, zákazníci, produkty a služby, procesy a ich organizácia, spolupracovníci a zdroje. S týmto všetkým v hlave ráno vstáva a večer zaspáva. Znáša zodpovednosť za svoje chyby, rýchlo sa učí, musí sledovať trh, zákazníkov, konkurentov a zároveň riešiť fungovanie zložitého podnikového organizmu.“

Sabina Hušlová

PhDr. Andrea Csámpai, KOVMECH, s.r.o.

Profesor Milan Zelený, globálny profesor Fordham University NY a Univerzity Tomáša Baťu Zlín vyše 45 rokov prednáša na všetkých kontinentoch. „Podnikanie je skôr talent a znalosť organizovania peňazí, ľudí, procesov, materiálov a pod. Zmyslom je produkcia výrobkov a služieb za úcelom uspokojovania zákazníka tak, aby vznikla pridaná hodnota a bol realizovaný potrebný zisk. Tak ako každý talent, aj podnikateľský talent treba rozvíjať štúdiom, praxou a opakovanými testami na trhu.“

Rudolf Korman, Energo audit, Vallue

Radoslav Valko, Sophistic Pro Finance

Mgr. Peter Ballon, PhD., ŠVEC a SPOL, s.r.o.

Prečo vznikol projekt Podnikateľská univerzita?


Aby sa podnikatelia učili podnikať podnikaním a nie čítaním kníh, aby sa ich podniky zlepšovali, prepájali sa, spolupracovali, aby sme vytvárali komunitu podnikateľov. Umožňujeme podnikateľom 2 dni v mesiaci vyjsť zo svojej „jaskyne” a prepájať svoje plány a stratégie so zaujímavými ľuďmi, inovovať svoj podnikateľský model, spoznať výnimočných podnikateľov a ich firmy, prepájať sa so školami, talentovanými študentmi aj so svetom ľudí na okraji spoločnosti. Neexistuje vysoká škola, ktorá by vyučovala presne to, čo podnikatelia potrebujú. Na súčasných školách sú študijné programy postavené na teóriách, definíciách a sú vzdialené podnikateľskej praxi. Na vysokých školách vyučujú riadenie a podnikanie väčšinou ľudia, ktorí nikdy manažérmi ani podnikateľmi neboli. Lekári, právnici, stavebníci musia získať akreditáciu, atestáciu, licenciu, aby mohli vykonávať svoju profesiu. Podnikatelia, ktorí majú zásadný vplyv na rozvoj spoločnosti nemajú vlastný študijný odbor, osnovy a skúšky.

bottom of page