top of page

O súčasnosti a budúcnosti s biskupom Františkom Václavom Lobkowiczom

Ostrava 5.2.2019. Veda a viera sú dva protiklady, ktoré v súčasnosti častokrát rezonujú v našich mysliach. Sú od seba vzdialené a zároveň tak blízke. Materiálne, skutočné prostredie sa každým dňom konfrontuje s duchovným. Stáva sa, že sa na chvíľku v zhone povinnností pozastavíme, zamyslíme sa a uvažujeme či naše rozhodnutie je správne, ako sa vhodne zachovať k spoločnosti, čo je zmyslom nášho bytia alebo podnikania. Mnohí hľadajú nezodpovedané otázky z materiálneho sveta vo viere. Je správne, aby nastúpilo duchovné myslenie až v stave, kedy nepoznáme vedecké odpovede ? Môžu tieto dva paralelné svety fungovať v symbióze a poukázať na stratené hodnoty ľudstva ? Témy, ktoré sú čoraz viac aktuálne pri súčasnej nastupujúcej mladej generácii podnikateľov nedajú spať mnohým vedcom. Vráti sa slušnosť, tolerancia a viera v človeka do nekompromisného sveta marketingu, sociálnych sietí a falošných správ ?

Zľava biskup František Václav Lobkowicz a profesor Štefan Kassay


Profesor Štefan Kassay s pánom biskupom Františkom Václavom Lobkowiczom na dnešnom stretnutí preberal rôzne témy týkajúce sa súčastnosti a budúcnosti. „Sme dva bratské národy, ktoré majú k sebe najbližšie, napriek tomu Slováci sú národ s väčším zastúpením veriacich“, konštatuje odlišnosť medzi národmi po rozdelení Československa profesor Kassay.


„Významný je každý deň, významné je aj naše dnešné stretnutie. Je ťažké vybrať významný deň, ale musím vyzdvihnúť skutočnosť, že som mal na starosti aj školstvo, kde dnes máme vyše sto cirkevných škôl, čo považujem za významný krok v napredovaniu školstva,“ vyjadril sa pán biskup. „Som o tom presvedčený, že škola človeka formuje, bol by som rád, keby ho formovala aj k slušnému správaniu, vzťahu k ľuďom, i starším.“

Biskup František Václav Lobkowicz, I. biskup ostravsko-opavský

„Je dôležité poznávať skutočné ľudské hodnoty, nielen školstvo, ale aj výchova v rodinách a prostredie formuje mladého človeka. Snažím sa o to, aby okolo mňa panovala viera a pokoj, dnes je potrebné ísť mladej generácii príkladom“, zdôrazňuje potrebu výchovy na všetkých úrovniach biskup Lobkowicz.


Rozhovor s pánom biskupom zaradíme v plnom znení do vysielania v rámci relácie Hosť Štefana Kassaya.

 

Biskup František Václav Lobkowicz: V roku 1966 nastúpil na Filozofickú fakultu Karlovej univerzity, o rok neskôr ale prestúpil na Rímskokatolicku cyrilometodskú bohosloveckú fakultu v Litoměřiciach. V roku 1968 vstúpil do rádu premonštrátov (rehoľné sľuby zložil tajne 10. augusta 1972), v rokoch 1968-1969 študoval na teologickej fakulte v Innsbrucku. Na kňaza bol vysvätený 15. augusta 1972. V rokoch 1972-1974 vykonával základnú vojenskú službu a od roku 1975 pôsobil ako kňaz v olomouckej arcidiecéze. Od roku 1984 bol farárom farnosti v Mariánskych Horách. Dňa 17. marca 1990 ho pápež Ján Pavol II. menoval titulárnym biskupom v Catabum Castra a k dosiahnutiu biskupom pražským (biskupské svätenie prijal 7. apríla 1990). V rokoch 1992-2001 bol apoštolským delegátom Rádu krížovníkov s červenou hviezdou. Dňa 30. mája 1996 bol menovaný prvým biskupom novozaloženej ostravsko-opavskej diecézy. Je ústredným duchovným radcom Junáka pre katolícke skautov. Od r. 2000 je členom Orleánskej obedience Rádu sv. Lazara - v Českom velkopřevorství zastáva funkciu duchovného priora.

bottom of page