top of page

Čierne na bielom

Pezinok, 21.1.2019. „Tento zložitý, tak ťažko pochopiteľný svet v každodenných reflexiách života nám dáva dostatok podnetov k náhľadu na krajinu, kde sme žili od detstva, dospievali a vnímali dianie, ktoré sa nás osobne viac či menej dotýka.. Po rokoch zákonite prichádza bilancovanie. Pravda, tú istú skutočnosť každý to vidí inak. Starší ľudia sú v hodnotení opatrní. Prežili veľa zlého, všetkého bol nedostatok. Čo len trochu luxusnejší tovar si mohol kúpiť iba v Tuzexe, ak nejaké bony mal alebo ak si ich vedel zohnať. Autá sa kupovali prostredníctvom poradovníka. Z platu robotníka sa človek uživil iba pri veľkej šetrnosti. Pamätám sa že v čase keď som odchádzal na základnú vojenskú službu, som ako pomocný konštruktér zarábal 980 korún mesačne. Inžinier mal trochu viac, ale rozdiel medzi maturantom s diplomovaným odborníkom nebol veľký,“ prihovára sa čitateľom autor, profesor Štefan Kassay v novej publikácii.

S profesorom Kassayom sa stretávam denne a často s ním sedávam, pri počítači, keď zalamujem jeho texty. Zhovárame sa, vysvetľuje svoje predstavy, aká by mala byť koncepcia. vysvetľuj svoje skice. Spolu s ním cítim neopísateľný pocit o to viac, že autora, jeho názory a pohľad na svet poznám osobne. Medzi riadkami sa pozastavím, pousmejem a v duchu si poviem, bolo by úžasné, keby každý z nás mal ten životný nadhľad, tú možnosť vyjadriť slobodne svoj názor ako profesor Kassay. Práve dnes sú podobné knihy potrebné, aby sme si uvedomili zmysel života a jeho smerovanie v tak zvláštnej dobe, ktorú žijeme. Kam zaradiť žánrovo novú publikáciu ? Pre koho je určená ?

„Možnosť tešiť sa spolu s čitateľmi, podľa profesora Kassaya vnímateľmi z vydarených dní a milých stretnutí s osobnosťami z Vašej redakcie a nadväzne s aktívnymi, dobro šíriacimi ľuďmi spoločenského a verejného života. Niekedy zaznie aj kritika a tá býva nemilosrdná, dáva však podnety na zamyslenie sa. O to dôležitejšia bola spolupráca. Poctivá, pravidelná. Poskytujúca radosť z každého uverejneného komentára a pozitívnre reakcie čitateľov.“ Komunikácia je nekonečná, rovnako spolupráca s viacerými vydavateľstvami a inými inštitúciami. Profesor Kassay sa na chvíľu zamyslí a hovor: „Napríklad pre Hospodárske noviny za obdobie 5 rokov som napísal cca 120 komentárov plus niektoré články na základe osobitnej dohody. Tvorivá práca ma Teší a som rád, že som mohol aspoň trochou participovať na tvorbe obsahu HN. Dva roky po sebe som s príhovorom šéfredaktorky a jej zástupcu publikoval ročné sumárum komentárov DNES PÍŠE a tieto publikácie záujemcom daroval“, opisuje autor obsah publikácie.

Publikácia prináša vo fome komentárov aj pohľad do podnikateľskej sféry. Pokiaľ ide o súkromný sektor, nepodlieha priamo príslušnej decíznej zložke štátu, ale je prirodzeným pokračovaním, súčasťou podnikovej kultúry. Podnikanie si však vyžaduje rozvíjanie zahraničných kontaktov a podnikateľskej aktivity na medzinárodných trhoch. Je preto prirodzená rozvíjajúca sa spolupráca podnikateľov s predstaviteľmi organizačných zložiek vytvorených štátom. Preto podnikovú diplomaciu a podnikovú kultúru autor chápe ako významnú súčasť v kontinuite s riadiacimi zložkami podniku. Je to zvlášť dôležitá požiadavka, pretože svojou úrovňou každodennej komunikačnej kultúry, kultúrou správania sa v prvom rade vrcholových manažérov a celého osadenstva podniku prispieva k zjednocovaniu riadiacich úrovní podniku. Zároveň sa tým vytvárajú predpoklady, aby podnikové ciele a spôsoby ich dosahovania boli akceptované a podporované a postupne sa zjednocovali názory všetkých zamestnancov, ale aj predstavy a odporúčania externých spolupracovníkov. V konečnom dôsledku diplomacia, podniková kultúra a podniková komunikácia môžu fungovať na jednotnej báze rozličných komunikačných žánrov. „Čierne na bielom“ premosťuje nový, experimentálny komunikačný prvok, kedy vedec, podnikateľ a v neposlednom rade aj externý ekonomický diplomat komentuje aktuálne dianie v podnikateľskom prostredí a jeho priamy vplyv v rámci komunikácie.


V závere publikácie autor uvádza prehľad informačno-komunikačných aktivít založený na systematicky orientovanej výkonnej práci vyjadrený v hexagonálnom profile na neho nadväzujúce články, elaboráty.

bottom of page