top of page

Prezident SR (1999-2004) Rudolf Schuster sa dožíva 85 rokov

Košice, 4.1.2019. Druhý prezident samostatnej Slovenskej republiky (SR) Rudolf Schuster bol zároveň prvým prezidentom SR voleným občanmi SR v prvej priamej voľbe hlavy štátu. Inaugurovaný bol 15. júna 1999 a päťročné funkčné obdobie ukončil 15. júna 2004. V piatok sa prezident SR Rudolf Schuster dožíva 85. narodenín.

Prezident Rudolf Schuster navštívil prevádzkáreň Pečivárne Sereď


Rudolf Schuster sa narodil 4. januára 1934 v Medzeve pri Košiciach. Na Slovenskej vysokej škole technickej (SVŠT, dnes Slovenská technická univerzita - STU) v Bratislave vyštudoval v roku 1959 odbor inžinierske staviteľstvo a v roku 1984 obhájil dizertačnú prácu z odboru ekológie na Baníckej fakulte Vysokej školy technickej (dnes Technická univerzita) v Košiciach.


Prvé pracovné roky strávil v Bratislave, kde od roku 1960 pracoval v Krajskom poľnohospodársko-projektovom ústave a potom ako asistent v Ústave hydrológie a hydrauliky Slovenskej akadémie vied (SAV). Po návrate do Košíc v roku 1962 sa zamestnal vo Východoslovenských železiarňach (VSŽ) a v roku 1974 začal pracovať na Mestskom národnom výbore (MNV) mesta Košíc. Košickým primátorom bol prvýkrát v rokoch 1983 až 1986. V roku 1986 ho zvolili za poslanca Slovenskej národnej rady (SNR, v súčasnosti Národná rada Slovenskej republiky - NR SR), do 30. novembra 1989 bol predsedom Východoslovenského Krajského národného výboru (KNV) v Košiciach. Od 30. novembra 1989 do 30. júna 1990 pôsobil vo funkcii predsedu SNR. Od júna 1990 do marca 1992 bol veľvyslancom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) v Kanade, po návrate na Slovensko pracoval do roku 1994 na Ministerstve zahraničných vecí SR v Bratislave. Ako nezávislého kandidáta zvolili Rudolfa Schustera v decembri 1994 druhýkrát za primátora Košíc a stal sa ním opäť po komunálnych voľbách v decembri 1998. Oficiálne sa funkcie primátora Košíc vzdal k 15. júnu 1999.

Prezident Rudolf Schuster navštívil prevádzkáreň Pečivárne Sereď

Z rúk pána prezidenta Rudolfa Schustera si Štefan Kassay preberá profesúru


V historicky prvých priamych prezidentských voľbách v máji 1999 sa ako spoločný kandidát vládnej koalície uchádzal Rudolf Schuster o post hlavy štátu. Dňa 15. mája 1999 postúpil do druhého kola z prvého miesta. Po zložení sľubu na slávnostnej schôdzi parlamentu sa Rudolf Schuster 15. júna 1999 oficiálne ujal úradu prezidenta SR a Slovensko malo po 470 dňoch opäť hlavu štátu. Funkčné päťročné obdobie ukončil 15. júna 2004.


Gratulácia profesora Štefana Kassaya pánovi prezidentovi k jubileu.


Vážený pán prezident,


pamätám si mnohé z čias mojej mladosti, našich priateľských, ale vždy krátkych stretnutí vzhľadom na Tvoju neustálu pracovnú zaneprázdnenosť. O Tvojej neúnavnosti a pracovnej angažovanosti sme sa zhovárali v kancelárii budovy VSŽ už v čase, kedy si prišiel do Košíc a stal sa asistentom podnikového riaditeľa Východoslovenských železiarní, keď si po absolutóriu vedeckej ašpirantúry na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Stretávali sme sa v redakcii televízie na Rampovej ulici v Košiciach, kde prebiehali naše diskusie o vedecko-technických projektoch a vznikali nápady na nové televízne relácie a rubriky. Viaceré interview s Tebou som publikoval v Pravde a vo Východoslovenských novinách. Bol si našim hosťom v I.D.C. Holding, a.s. a zhováral si sa s vedením podniku. Teším sa, že sme si z času na čas mohli vymeniť naše knihy, na ktorých sme pracovali aj viacej rokov. Vraciam sa k nim veľmi často a som rád, že majú takú odozvu u čitateľov. Ostatný raz sme nakrúcali rozsiahlejšie rozhovory, ktoré boli publikované na www.kassay.eu a ich literárny prepis vyšiel v knihe Diktát času je nezadržateľný. Rád som si vypočul aj Tvoje CD s piesňami, korými si prekvapil Tvojich priaznivcov. Spolupracoval si aj s mojou Nadáciou na podporu vedy a vzdelávania. Je toho veľa, čo by som ešte z našich kontaktov mohol vymenovať a tak mi pripadá samozrejmé, že moja Nadácia príjme môj návrh pri tejto vzácnej príležitosti na udelenie Ceny excelentnosti. Teším sa na spoločné stretnutie v najbližších dňoch.


Ešte raz milý pán prezident, milý Rudo, veľa zdravia, šťastia a ďalších tvorivých úspechov, Štefan Kassay.


Rudolf Schuster sa dlhodobo venuje aj tvorivej činnosti. Je autorom viac ako 30 kníh, scenárov k dokumentárnym filmom a režíroval televízne cestopisné dokumenty. Medzi jeho záujmy patrí zberateľstvo (obrazy, starožitnosti, historická fotografická a kinematografická technika), filmovanie, história a šport. Vo svojom rodnom Medzeve si v novembri 2001 zriadil malé súkromné filmové múzeum.

Rudolf Schuster pri návšteve Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania v Pezinku


Rudolf Schuster je držiteľom viacerých domácich a zahraničných vyznamenaní a ocenení i čestných doktorátov, ktoré mu udelili na vysokých školách doma a v zahraničí.

bottom of page